Afdrukken
Ankeiler: In haar toekomstvisie voor 2035 mikt Wijchen op een inwoneraantal van 45.000 tot 50.000, waarbij de gemeente haar dorpse karakter moet behouden.

- In haar toekomstvisie voor 2035 mikt Wijchen op een inwoneraantal van 45.000 tot 50.000, waarbij de gemeente haar dorpse karakter moet behouden. Nu wonen er ongeveer 41.000 mensen in de gemeente Wijchen. De koers maakt onderdeel uit van de Strategische Visie die de gemeente in samenspraak met inwoners en ondernemers opgesteld heeft.

Woningbouwopgave

De groei die Wijchen de komende jaren dus nog wil doormaken en de cijfers die daaraan gekoppeld worden, komen voort uit verschillende wensen en opgaves. “Ten eerste is er een heel duidelijke woningbouwopgave vanuit de regio”, zegt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). “Wijchen is een logische plek om een stukje van die opgave onder te brengen, en daar nemen we dan ook onze verantwoordelijkheid in. Momenteel hebben we lopende plannen in verschillende stadia voor zo’n 3.000 woningen. Dat laat dus ruimte over voor meer, en we willen er ook een stap bovenop zetten. Dat is ook conform de regionale opgave. We kijken dan ook op regionaal niveau naar geschikte locaties daarvoor, maar we kunnen wel zeggen dat de zoekrichtingen aan de westkant van Wijchen zitten.”

Voorzieningen in stand houden

Daarnaast spelen er ook praktische reden mee in de koers die Wijchen stelt. “We willen vergrijzing tegengaan en jongeren een plek geven in onze gemeente”, zegt Gerrits. “Ook omdat we het belangrijk vinden dat we onze voorzieningen in stand kunnen houden. Ook willen we de krapte op de lokale arbeidsmarkt tegengaan. Een prettige leef- en werkomgeving met een goede balans tussen groei, welvaart en welbevinden staan daarbij centraal.”

Dorps karakter

Wijchen koerst hiermee richting het zijn van een dorpse gemeente met stadse allure. Voor inwoners is vooral dat dorpse karakter van belang. “We willen dat de gemeente groeit op een manier die comfortabel is voor onze bewoners, dus op basis van het dorpse karakter”, zegt burgemeester Marijke van Beek. “Dat heeft niet alleen met de omvang van gebouwen te maken, maar ook met omkijken naar elkaar. Mensen vinden het fijn om elkaar nog te kennen. Wijchen heeft bewezen heel goed in staat te zijn om samen de schouders eronder te zetten als dat moet. Bij steden die heel groot worden is dat veel minder makkelijk te organiseren.”

Rekening houden met de buren

Wijchen heeft haar Strategische Visie ook voor reactie bij haar buurgemeentes neergelegd. “Deze koers heeft invloed op Wijchen, maar heeft ook effecten voor de buurgemeenten. We zijn niet alleen op de wereld. Het is niet heel gebruikelijk om zoiets voor reactie bij andere gemeenten neer te leggen, maar het wordt wel degelijk geapprecieerd, merken we.” Na de mislukte bestuurlijke fusie met Druten, werd duidelijk uit een evaluerend rapport dat het imago van Wijchen in de regio niet positief was. “Dat heeft ons aan het denken gezet. We willen nu laten zien dat we daar rekening mee willen houden.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel