Ankeiler: De colleges van Wijchen en Druten kloppen bij hun beide gemeenteraden aan voor meer budget voor hun gezamenlijke werkorganisatie, de Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW).

- De colleges van Wijchen en Druten kloppen bij hun beide gemeenteraden aan voor meer budget voor hun gezamenlijke werkorganisatie, de Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW). Met dit geld wil men de WDW verder professionaliseren door onder andere voor 17 fte extra mensen aan te nemen en te investeren in de ICT. Hiervoor is gezamenlijk een structurele investering nodig van 1,6 miljoen euro in 2023 oplopend naar 2 miljoen euro in 2026.

“Organisatiebreed behoefte aan uitbreiding en investeringen”

Beide colleges achten de professionaliseringsslag noodzakelijk. “Anders zouden we niet om dit geld vragen”, zegt de Wijchense burgmeester Marijke van Beek. “We doen het vooral om nóg betere dienstverlening te kunnen organiseren richting onze inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties. De afgelopen jaren zijn veel taken op de organisatie afgekomen, denk aan de coronacrisis en de opvang van vluchtelingen. We hebben alle respect en waardering voor hoe daarmee is omgegaan. Maar organisatiebreed is er behoefte aan uitbreiding, zoals op het gebied van ICT, in het sociaal domein en zeker ook voor de versnelling woningbouwopgave. Daar wordt hard aan getrokken, maar dat vraagt ook om extra capaciteit. Ook de interne werkprocessen verdienen een upgrade, net als handhaving door de gemeente.” Het extra budget is niet enkel bedoeld voor meer personeel, maar ook investeringen, bijvoorbeeld voor de ICT van de werkorganisatie.

Dalend ziekteverzuim

De 17 fte die de colleges willen toevoegen aan de WDW zijn niet ter invulling van momenteel openstaande vacatures, maar echt als toevoeging. De afgelopen jaren worstelde de WDW met een hoog ziekteverzuim van richting de 8 procent, waardoor de organisatie vaak mankracht tekort kwam en daarvoor extern capaciteit moest inhuren. “Gelukkig kunnen we nu een dalende trend constateren in het ziekteverzuim”, zegt Van Beek. “Het cijfer ligt nu op 5,8 procent, het landelijk gemiddelde bij gemeentelijke organisaties. Dit ondanks de zware belasting van de organisatie van de laatste tijd. We hopen dat deze dalende trend doorzet.”

Aantrekkelijke werkgever zijn

Ook moet de WDW in de huidige haar tijd best doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. “Het lukt best prima om mensen aan te trekken, maar je zou je wel kunnen voorstellen dat je voor bepaalde expertise naar hogere salarissen moet kijken”, zegt Van Beek. “Ook bij de inhuurcapaciteit zijn de tarieven hand over hand toegenomen. Als we onze eigen capaciteit uitbreiden, zal ook de inhuur minder worden. Daarnaast willen we investeren in extra opleidingsbudget en loopbaanbegeleiding.”

“Organisatie brengt de gemeentes ongelofelijk veel”

Ondanks kritiek op het nut van de WDW, zeker na het afketsen van de bestuurlijke fusie van beide gemeentes, hechten beide colleges grote waarde aan de gezamenlijk werkorganisatie. “Deze organisatie brengt de beide gemeentes ongelofelijk veel”, zegt Van Beek. “Een kleinere organisatie is kwetsbaar qua capaciteit, kennis en kunde. Daarnaast is het in veel gevallen het mogelijk om beleid te harmoniseren. Waar dit op politieke besluitvorming niet lukt is dat jammer, maar vanuit beide colleges wordt daar onverkort op doorgezet.”

“Op te vangen binnen de begroting”

Het extra budget voor de WDW hoeft in ieder geval de Wijchense burger geen extra geld te kosten, zegt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). “Wij hebben dit bedrag al globaal voorzien in de eerder al door de raad behandelde perspectiefnota. We kunnen dit opvangen binnen de begroting zonder bezuinigingen of een aanpassing van bijvoorbeeld de ozb. Dat komt ook door extra rijksmiddelen die we sinds dit jaar ontvangen.” De gemeenteraden van Druten en Wijchen nemen in oktober een besluit over het plan voor de WDW en de benodigde investeringen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel