Ankeiler: De gemeenteraad van Overbetuwe heeft ingestemd met de aankoop van de blaashal van HCOB.

- De gemeenteraad van Overbetuwe heeft ingestemd met de aankoop van de blaashal van HCOB. De hal en de plaatsing ervan, leverde de nodige discussies op tijdens de raadsvergadering dinsdagavond. De partijen VVD, BOB, D66, PvdA en ChristenUnie dienden ook nog een motie in over de gang van zaken rondom de hal, waarbij de participatie en transparantie van het college centraal stond.

Ondanks dat de aankoop en de motie unaniem werden aangenomen, gingen de raadsleden tijdens de besprekingen flink tegen elkaar in. Peter de Waard van de VVD voelde Anton Veraart van GBO stevig aan de tand over de informatie die het college de partij eerder had gegeven: namelijk dat er geen alternatieve locatie voorhanden was. Na de rechtszaak van omwonenden tegen de plaatsing van de blaashal op het terrein van HCOB, bleek dat er toch een alternatieve locatie was. Eerder werd dit door het college ontkend en dat werd ook bevestigd in de antwoorden van de wethouder, op vragen van diverse partijen, waaronder GBO.

'Ik ben onfeilbaar, er is niets mis gegaan'

De Waard ging bij de bespreking van de motie fel in op het feit dat het proces over de blaashal niet optimaal is geweest. "De wethouder lijkt niet open te staan om te leren van wat er is gebeurd. Hij lijkt hier te willen zeggen: ik ben onfeilbaar en er is niets mis gegaan. (...) Dat is ook waarom we de motie hebben ingediend: constateren dat het niet optimaal is geweest , maar dat het beter kan en daar naar op zoek gaan met elkaar. We moeten beter kijken naar de alternatieven in de toekomst", legde hij uit.

De motie richtte zich specifiek op het college en de gang van zaken. "In vervolg moet het college helder aangeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij de selectie en afweging van alternatieven. Bij de selectie van de uitgangspunten moet nadrukkelijk ook rekening gehouden worden met de belangen van andere personen en partijen dan die van de initiatiefnemer", viel er te lezen.

'Participatie is al geborgd in het coalitieakkoord'

Hanneke Bruinsma van GroenLinks wees op het coalitieakkoord waarin participatie hoog staat. "Er is al voldoende geborgd dat er alternatieven op tafel komen waar mogelijk. Perfecte trajecten bestaan niet." Luca Consoli van het CDA wilde, net als andere partijen, de motie loskoppelen van de blaashal. Hij was het namelijk eens met de voorstellen in de motie, maar wilde geen 'vervuiling in de discussie' omdat de aankoop van de blaashal al eerder door de raad was behandeld.

Wethouder Wijnte Hol, die de portefeuillehouder van de blaashal was, vond de motie aansluiten bij het beleid van het college. Hij wilde niet meer ingaan op de gang van zaken rondom de blaashal. "We zien deze motie als steun, want de tekst sluit precies aan op het coalitieprogramma 'Samen aan zet'".

'Blaashal is noodzakelijk'

Over de blaashal zei hij eerder tijdens de vergadering, dat de nieuwe plek van de blaashal op de Multicourt, de enige mogelijkheid is om aan de sportdoelstelling van de raad tegemoet te komen. Hij liet ook weten dat de school Westeraam nu al het aantal klokuren gymnastiek niet kan garanderen. Ook vermeldde hij dat de toenmalige alternatieven "niet passend waren bij hockeyclub HCOB. Deze locatie is ook geen voorkeur variant, want het Multicourt kan nu niet normaal gebruikt worden", aldus de wethouder.

Zie ook:

'Bewoners voelen zich aan de kant gezet'

'De rechter heeft geoordeeld dat de blaashal er voorlopig niet mag komen'

'Mogelijk andere locatie gevonden voor omstreden blaashal'

'De blaashal in Elst komt er nu echt'

­čĺČ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel