Ankeiler: De plannen voor Windpark Beuningen worden vanwege administratieve fouten opnieuw ter inzage gelegd. Dat gebeurt van 10 maart tot en met 20 april.

- De plannen voor Windpark Beuningen worden vanwege administratieve fouten opnieuw ter inzage gelegd. Dat gebeurt van 10 maart tot en met 20 april. Deze fouten hebben volgens het college van B&W geen gevolgen voor de inhoud van het bestemmingsplan. Het vaststellingsbesluit en het plan veranderen er niet door.

Het is daarom niet noodzakelijk om opnieuw een besluit te nemen, aldus het college. Onlangs werd geconstateerd dat de oude regels per ongeluk ter inzage hebben gelegen en dat er een verkeerde gemeentecode is gebruikt. Dat heeft verder geen enkele betrekking op de plannen zelf.

Gemeentelijke website geeft uitleg

Op de website van de gemeente Beuningen wordt precies uitgelegd wat er aan de hand is, en wordt de nieuwe inzage- en beroepstermijn voor Windpark Beuningen aangegeven. Het vaststellingsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) liggen opnieuw zes weken ter inzage.

De gemeenteraad van Beuningen nam op 23 november vorig jaar een besluit over de bouw van 5 grote windmolens langs de MaasenWaal-weg in Ewijk en Winssen. In de Beuningse raad is er een duidelijk politieke meerderheid vóór de bouw van windmolens, bestaande uit BN&M (7 raadszetels), D66 (2), GroenLinks (3) en PvdA (1). Ofwel een meerderheid van 13 van de 21 zetels in de gemeenteraad. SP, VVD en CDA zijn tegen.

Fouten zorgen mogelijk voor vertraging bouw

Het college verwachtte dat de bouw van de windmolens eind 2023 zou kunnen beginnen. De windmolens zouden dan in de loop van 2024 kunnen draaien.

Het is nog niet duidelijk in hoeverre de administratieve fouten voor vertraging gaan zorgen. Bovendien zullen inwoners die tegen de plannen zijn - die zijn verenigd in actiegroep Tegenwind - proberen de aanleg zo lang mogelijk tegen te houden.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.