Ankeiler: De gemeenteraad van Overbetuwe heeft unaniem ingestemd met een motie van Burgerbelangen OverBetuwe om te laten onderzoeken of er toch geen windturbines langs de A15 kunnen komen.

- De gemeenteraad van Overbetuwe heeft unaniem ingestemd met een motie van Burgerbelangen OverBetuwe om te laten onderzoeken of er toch geen windturbines langs de A15 kunnen komen. Eerder werd een initiatiefovereenkomst met Betuwewind voor de bouw van 7 of 8 windturbines tussen Zetten, Andelst en Dodewaard, niet verlengd. Er was ook weinig draagvlak bij de omwonenden in dit gebied. Voorwaarde is nu dat er wél voldoende ruimte is voor participatie van inwoners en (mogelijke) initiatiefnemers.

De motie beschrijft dat er duidelijke grenzen opgesteld moeten worden voor de mogelijkheden van windenergie in het betrokken gebied. In de motie wordt ook aangegeven dat het belangrijk is dat er ook overlegd wordt met de gemeente Neder-Betuwe om te kijken of de samenwerking tussen de gemeenten op dit onderwerp kan blijven bestaan.

'Niet wachten op landelijke normen'

Rik van den Dam, de betrokken wethouder, legde uit dat er al gesprekken met Neder-Betuwe zijn. "Er zijn nog wel initiatieven die uitgewerkt worden, maar er is geen concreet plan doordat de initiatiefovereenkomst met Betuwewind is gestopt. We zijn wel blijvend in gesprek met de gemeente Neder-Betuwe over het zoekgebied langs de A15 voor windturbines."

VVD stipte aan dat er wel rekening gehouden moet worden met de landelijke normen voor het plaatsen van windmolens. Van den Dam denkt dat eind dit jaar hier de eerste contouren van naar buiten zullen komen. "Die kun je dan ook meenemen bij je eigen lokale plannen", legde hij uit. "Het gevaar is als je gaat wachten op landelijke normen, is dat je niets doet totdat de norm er is. We moeten niet alleen ruimtelijke kaders maken, maar ook juridische die stand houden bij eventuele procedures bij de Raad van State", voegde hij toe.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.