Lead image 1:
Lead image TXT 1: De bestaande situatie bij Slijk-Ewijk op de Waaldijk. Foto: Anton Adelaar / RN7
Lead image 2:
Lead image TXT 2: Impressie van hoe de nieuwe Waaldijk eruit komt te zien. Foto: Waterschap Rivierenland
Ankeiler: D66 Overbetuwe gaat dinsdagavond vragen stellen aan het college van B&W over het plan 'Gastvrije Waaldijk'.

- D66 Overbetuwe gaat dinsdagavond vragen stellen aan het college van B&W over het plan 'Gastvrije Waaldijk'. Vorige week dinsdag heeft het college namelijk ingestemd met het 'Advies weginrichting gastvrije Waaldijk Overbetuwe' waar gekozen wordt voor gelijke toegang van alle verkeersdeelnemers.

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Los van de dijkversterking, wordt ook de rijbaan aangepast. Er komt een nieuw wegdek van donkergrijs asfalt zonder witte belijning of opdeling in (fietssuggestie)stroken zoals het nu in veel gevallen wel is.

De bestaande situatie bij Slijk-Ewijk op de Waaldijk - Foto: Anton Adelaar / RN7
Impressie van hoe de nieuwe Waaldijk eruit komt te zien - Foto: Waterschap Rivierenland

De plannen voor de weginrichting, is bij een aantal partijen in het verkeerde keelgat geschoten. Er wordt volgens onder andere de Fietsersbond, de belangengroep Verenigde Waaldijkers en D66 Overbetuwe te weinig rekening gehouden met de positie van fietsers en wandelaars ten opzichte van auto's.

Geen aparte rijstroken voor fietsers

Eén van punten waar onenigheid over is, is het feit dat er een wegprofiel met donker asfalt van 4,40 meter breed komt, met aan de weerzijden een grasbetonstrook én geen aparte wegstroken voor de verschillende verkeersdeelnemers. In het 'Advies weginrichting gastvrije Waaldijk Overbetuwe' valt te lezen dat "dit profiel gebaseerd is op de veelvoorkomende voertuigcombinatie van een auto en twee fietsers die op veilige afstand kunnen passeren".

D66 vindt dit niet veilig voor fietsers en voetgangers en wil juist dat er wél aparte stroken komen. "Er zijn legio voorbeelden van wegen waar roodbruin asfalt op de weg ligt met borden als ‘auto te gast’, een zogenoemde ‘fietsstraat’.

In het participatieverslag staat dat ‘rood asfalt past niet binnen het rustig en eenvoudig wegbeeld van een 'Gastvrije Waaldijk’ en ook dat ‘het toepassen van een fietsstraat alleen geloofwaardig en werkbaar is als er minimaal net zoveel fietsers als auto’s van een weg gebruik maken'."

'Een fietsstraat is nog steeds een menging van verkeer'

"Rood asfalt is niet ‘drukker’ dan zwart asfalt", pleit de partij. "Een fietsstraat is nog steeds een menging van verkeer." D66 zal de betrokken wethouder dinsdag voor de raadsvergadering vragen waarom de gemeente Overbetuwe ondanks dat ze fietsen stimuleren, geen aparte rijstroken wil laten aanbrengen.

Verder wordt er een vraag gesteld over de maximum snelheid; binnen de bebouwde kom is dat 30 km per uur en buiten 60 km per uur. "Bij andere gemeentes die aan de Waaldijk liggen, zoals Maasdriel, is besloten om ook buiten de bebouwde kom de maximumsnelheid van 30 km per uur toe te passen." D66 vraagt zich af waarom de gemeente Overbetuwe dit niet ook doet.

Advies: onderzoek na aanleg wel de verkeersdrukte

In het advies dat de gemeente Overbetuwe overneemt, wordt wel aanbevolen om ná de aanleg van de Gastvrije Waaldijk in 2024, een onderzoek uit te voeren naar het gebruik van de Waaldijk. Zoals naar de verkeersintensiteit, de snelheid en mogelijke ongevallen. Ook wordt aanbevolen de 'nut en noodzaak' van een eventuele dijkafsluiting te onderzoeken en of hier draagvlak voor is bij de bewoners.

"Met deze input kan de politiek vervolgens een afweging en beslissing nemen over een mogelijke afsluiting van de Waaldijk voor gemotoriseerd verkeer." Dit betekent dat er nu geen concrete maatregelen genomen hoeven te worden en het college achteraf kan beoordelen welke verkeersmaatregelen beter kunnen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel