Ankeiler: Op 1 juli 2022 kregen in de regio Nijmegen 8762 mensen een bijstandsuitkering. Op 1 juli 2020 (het eerste coronajaar) waren dat er nog 9400.

- Op 1 juli 2022 kregen in de regio Nijmegen 8762 mensen een bijstandsuitkering. Op 1 juli 2020 (het eerste coronajaar) waren dat er nog 9400. Deze forse daling heeft te maken met de hoogconjunctuur waarin Nederland momenteel zit.

Dat staat in een nieuwe rapportage van het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, waarbij 7 gemeenten zijn aangesloten, waaronder Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen. Het WerkBedrijf helpt inwoners die een bepaalde afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Meer vacatures dan werkzoekenden

Ook het aantal mensen in de dienstverlening bij het WerkBedrijf is sterk afgenomen: van 4624 op 1 juli 2020 naar 3615 op 1 juli 2022. De afgelopen twee jaar is het veel kandidaten gelukt om een reguliere baan te vinden, zo stelt het WerkBedrijf. Daardoor is het aantal kandidaten dat door gemeenten wordt aangemeld bij het WerkBedrijf beduidend lager dan in voorgaande jaren.

In de huidige arbeidsmarkt zijn er meer vacatures dan werkzoekenden. Dat heeft er onder meer toe geleid dat het aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking is gestegen van 158 vorig jaar naar 205 dit jaar, zo meldt het WerkBedrijf. Het aantal jongeren dat door het WerkBedrijf is geplaatst naar werk, is ook afgenomen. Dat komt vooral omdat deze groep in de huidige arbeidsmarkt zelf de weg weet te vinden. Overigens lijkt de werkloosheid deze zomer volgens het CBS weer heel licht op te lopen.

De groep mensen die momenteel bij het WerkBedrijf in de dienstverlening zit, heeft vaak te maken met problematiek op meerdere gebieden (bijvoorbeeld financieel of qua gezondheid) of heeft een arbeidsbeperking. Het naar werk begeleiden van deze kandidaten vergt tegenwoordig meer tijd, evenals de inzet van meer voorzieningen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.