Bevat Video: Video
Ankeiler: De gemeente Overbetuwe heeft besloten drie alternatieven uit te werken voor het Molenhoekplein bij het MFC Valburg.

- De gemeente Overbetuwe heeft besloten drie alternatieven uit te werken voor het Molenhoekplein bij het MFC Valburg. Er is sowieso niet voldoende budget voor de uitvoering van de plannen, dus er worden drie verschillende ontwerpen uitgewerkt op basis van drie verschillende budgetten. Dan is het aan de gemeenteraad om extra geld beschikbaar te stellen.

Het gebied bij het Molenhoekplein bestaat uit drie deelgebieden: de directe omgeving (buitenruimte) van het MFC Valburg, het Molenhoekplein zelf en de Molenstraat moeten opnieuw ingericht worden. Na de oplevering van het multifunctionele centrum (MFC) in 2021, was er geen geld meer voor de inrichting buiten en is er gekozen voor een tijdelijke oplossing. De gemeente wil nu de buitenruimte wel echt gaan vernieuwen.

In het collegevoorstel over de plannen, laat de gemeente weten dat voor de herinrichting van het Molenhoekplein geen geld is vrijgemaakt op de begroting. "Er is wel wat budget beschikbaar om de directe buitenruimte rondom het MFC Valburg deels aan te pakken, maar dit is absoluut niet toereikend voor het gehele Molenhoekplein", zo valt te lezen.

Gemeenteraad bepaalt omvang budget

"Het is echter aan de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen. We gaan daarom drie voorlopige ontwerpen uitwerken, elk met een ander prijskaartje. Het gaat om een basisontwerp, waar alleen de hoognodige eisen in zijn verwerkt. Daarnaast zijn er twee meer uitgebreide plannen, waarin ook rekening kan worden gehouden met andere wensen. Aan de hand van deze voorlopige ontwerpen kan de gemeenteraad gericht een keuze maken en daar geld voor vrijmaken", aldus het voorstel.

Eerder is door omwonenden en gebruikers van het plein een schetsontwerp opgesteld (ondersteund door gemeente). Dit plan is tot stand gekomen door een aantal inspraakavonden in Valburg in de afgelopen twee à drie jaar. Dit plan is ontstaan vanuit de wensen van de inwoners en gebruikers. "Zij wisten ook destijds duidelijk dat er nog geen geld voor was", zegt de gemeente.

Inwoners willen dat plein wordt opgewaardeerd

"Ondertussen zijn de inwoners en gebruikers onrustig geworden; zij zien graag dat het plein wordt opgewaardeerd. Het schetsontwerp hebben we laten doorrekenen en – gelet op het prijspeil van een paar maanden geleden – zou nog een aanvullend budget nodig zijn van 1,3 miljoen euro." Volgens de gemeente is er op dit moment nog maar 330.000 euro aan budget voorhanden. "Welk van de drie alternatieven ook wordt gekozen, er zal altijd aanvullend budget nodig zijn", stelt de gemeente.

De gemeente heeft voor de plannen wel een aantal voorwaarden opgesteld. Zo moet de uitvoering van alle drie de deelgebieden in één keer worden gerealiseerd, en moeten de plannen qua onderhoud haalbaar zijn. Verder moet het aantal te realiseren parkeerplaatsen in overeenstemming zijn met de Parkeernota Overbetuwe. Daarnaast moet de inrichting van de Molenstraat voldoen aan een aantal ontwerpeisen, onder meer wat betreft verkeersveiligheid.

Snelle oplossing voor vuilcontainers

Ook moet er een plek voor bewegen, ontmoeten en sport voor 6-18 jarigen komen, passend bij de buurt- en bevolkingsopbouw van Valburg. Dit is in februari al vastgelegd in het speelruimteplan ‘Samenspel(en) in Overbetuwe'. Omdat de definitieve inrichting van de buitenruimte van MFC Valburg nog even op zich laat wachten, wil de gemeente samen met het bestuur van MFC Valburg alvast zoeken naar een praktische oplossing voor de in het zicht staande vuilcontainers. Zo wordt gedacht aan een tijdelijke schutting, heg of verrijdbare bakken met hoge beplanting.

De drie alternatieven voor het Molenhoekplein worden medio oktober/november uitgewerkt. Daarvoor en daarna vinden er gesprekken met bewoners plaats en worden inspraakavonden gehouden. Uiteindelijk zal in het voorjaar van 2023 de gemeenteraad een besluit moeten nemen. De realisatie van het plein staat voor eind 2023/begin 2024 op de planning.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel