Ankeiler: Meerdere veehouders in de gemeente Druten willen hun stallen uitbreiden.

- Meerdere veehouders in de gemeente Druten willen hun stallen uitbreiden. Dat meldt Dorpslijst Horssen deze week, die hierover inmiddels schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van B&W. Zo vraagt de politieke partij bij monde van raadslid Nadine Huntink, of het college bereid is om samen met de ondernemers te zoeken naar maatwerkoplossingen.

"Hoe kijkt het college aan tegen de initiatieven voor uitbreiding, in relatie tot de opgave voor stikstofreductie en de ophanden zijnde regelgeving?", luidt één van de vragen van Dorpslijst Horssen. De partij vraagt zich af of het college de keuze heeft om af te wijken van landelijk en provinciaal beleid wat betreft de uitbreiding van stallen.

Dorpslijst Horssen vraagt om maatwerkoplossingen

Volgens raadslid Huntink gaat het bij de stikstofcrisis om maatwerkoplossingen. Zij wijst er op dat landelijk en provinciaal beleid nog niet of in geringe mate voorhanden is.

Wat ook meespeelt is dat de Raad van State onlangs een streep heeft gehaald door de natuurvergunning van veehouders met emissiearme melkveestallen. Dorpslijst Horssen wil nu weten hoe het college aankijkt tegen deze nieuwe ontwikkelingen en welk beleid er wordt gevolgd.

'Soepele regels woningbouw, als veestal wordt gesloopt?'

Anderzijds zijn er ook veehouders die volgens de Dorpslijst bereid zijn om hun stallen te slopen als zij hiervoor worden gecompenseerd met woningbouw. Ook met betrekking tot dit soort initiatieven, vraagt de partij zich af in hoeverre het college bereid is om medewerking te verlenen.

"Zelfs als de plannen niet geheel zouden voldoen aan de toetsingscriteria voor woningbouw?", vraagt Dorpslijst Horssen zich af. "Met andere woorden, is het college bereid om bijvoorbeeld met minder punten akkoord te gaan als daarmee een aanzienlijke stikstofreductie wordt bereikt?"

Volgens gegevens van de Partij voor de Dieren uit 2017, is Druten de enige gemeente die twee keer wordt vermeld in de Gelderse Top-10 van megastallen. Het gaat om een koeienstal en een varkensstal. Gelderland telde destijds 400 megastallen, aldus de partij.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.