Bevat Video: Video
Ankeiler: Nijmegen voegt tussentijds 50.000 euro toe aan de pot voor de subsidieregeling voor het realiseren van groendaken en groene gevels in de stad.

- Nijmegen voegt tussentijds 50.000 euro toe aan de pot voor de subsidieregeling voor het realiseren van groendaken en groene gevels in de stad. Het subsidieplafond voor dit jaar van 100.000 euro voor deze regeling is dit jaar al bijna bereikt. Omdat er nog veel aanvragen in de pijplijn zitten en er nog meer nieuwe aanvragen de rest van dit jaar verwacht worden, heeft het college doen besluiten dat het budget verruimd moet worden. Daarnaast wordt de regeling ‘Pimp je pand’ voor ondernemers en pandeigenaren in de binnenstad uitgebreid, maar juist omdat deze minder succesvol is gebleken dan verwacht.

Stad koeler maken

Groendaken, groene gevels en groene pleinen kunnen een rol spelen in het koeler maken van de stad, zo schrijft het college. “Elk groendak kan hier aan bijdragen, al is het effect van groendaken duidelijke gerelateerd aan de grootte. Het probleem bij het realiseren van een groenere stad is echter het feit dat eigenaren grote financiële, technische en organisatorische obstakels zien bij de ‘vergroening’. Onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat eigenaren zijn over te halen met een subsidieregeling voor groendaken en groengevels. ”

Succesvolle regeling

De subsidieregeling is van kracht voor de periode 2021-2023. Het college concludeert dat de regeling in 2022, net als vorig jaar, een succes is. “Op dit moment is er 91.179 euro toegekend aan beschikkingen voor de subsidieregeling voor 2022. In totaal staat er nog circa 10.000 euro aan aanvragen open en bij goedkeuring daarvan wordt het subsidieplafond overschreden. Het betreft daarbij 10 aanvragen. Daarnaast zit er een aantal aanvragen in het traject om goedgekeurd te worden zodra alle informatie beschikbaar is. Door aanvragers nu op de reservelijst voor volgend jaar te zetten, is het risico dat ze er toch vanaf zien of dat volgend jaar opnieuw het subsidiebudget niet toereikend is. We willen met de ophoging van het plafond van dit jaar de lopende en de verwachte nieuwe aanvragen in 2022 in behandeling nemen.” Het college is op zoek naar mogelijkheden om het plafond van de subsidieregeling structureel op te hogen.

Verruiming subsidieregeling ‘Pimp je pand’

Van de bestaande subsidieregeling ‘Pimp of vergroen je pand’ worden de regels verruimd: ondernemers uit de hele binnenstad (het gebied dat afgebakend wordt door de singels, het spoor en de Waal) komen nu in aanmerking voor deze subsidieregeling. Ook kunnen ondernemers nu subsidie aanvragen voor het plaatsen van groen om en aan het pand, naast mogelijkheden voor subsidie voor eigenaren en ondernemers voor verbouwing en herinrichtingskosten aan gevel en pand. Bijvoorbeeld het restaureren van de gevel of het aanpassen van de verlichting. Op deze manier wil de gemeente voor een nieuwe uitstraling zorgen die moet bijdragen aan een beter ondernemers- en vestigingsklimaat in de stad. Tot nu toe is minder gebruik gemaakt van de subsidieregeling dan verwacht wordt, wat volgens het college deels omdat aanvragen van net buiten het afgebakende gebied afgewezen moesten worden. Dat wordt nu dus aangepast. De maximale subsidie per aanvraag/gebouw is 7.500 euro en mag maximaal 50 procent van de kosten dekken. De aanpassingen aan het gebouw moet minstens 2000 euro kosten.

Meer nieuws? Bekijk onze nieuwsuitzending:

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel