Ankeiler: "De lucht in het gebied rondom Nijmegen-West en Weurt wordt schoner, maar we zijn er zeker nog niet. Bij verschillende bedrijven is al resultaat geboekt.

- "De lucht in het gebied rondom Nijmegen-West en Weurt wordt schoner, maar we zijn er zeker nog niet. Bij verschillende bedrijven is al resultaat geboekt. We moeten ons echter realiseren dat dit een lang proces is." Dat concludeert het Beuningse college van B&W in een 11 pagina's tellende brief, die deze week is verstuurd naar alle leden van de gemeenteraad van Beuningen.

De brief geeft een overzicht van de stand van zaken betreffende de luchtkwaliteit rondom de industrieterreinen in Nijmegen-West en Weurt. Die stond het afgelopen jaar weer volop ter discussie. Inwoners maken zich grote zorgen over de uitstoot van bedrijven, zoals de asfaltcentrale APN.

De gemeenten Beuningen en Nijmegen zijn inmiddels volop aan de slag om ervoor te zorgen dat de milieuvergunningen van de bedrijven in orde zijn, en dat zij de milieunormen niet overschrijden.

Bedrijven moeten werken volgens de norm

Om schonere lucht te kunnen realiseren, is het volgens de gemeente Beuningen belangrijk om te blijven samenwerken met de provincie, de gemeente Nijmegen en andere partners, zoals de Omgevingsdienst ODRN. Lucht houdt zich namelijk niet aan gemeentegrenzen, dus met alleen lokale maatregelen is schone lucht niet haalbaar, zo stelt het college.

Beuningen zegt dat zij er samen met de omgevingsdienst voor zorgt, dat bedrijven volgens de norm werken en ook een actuele milieuvergunning hebben. In dat verband wordt regelmatig afgestemd met Nijmegen en de provincie, zodat er een totaalbeeld ontstaat over industrieterrein Nijmegen-West en Weurt.

Nieuw lokaal geurbeleid

Met de inzet van instrumenten zoals Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn er stappen gezet voor meer schone bedrijven, zo staat er in de brief. Belangrijk daarbij is het plan om te meten op straatniveau. De komende maanden dient het geuronderzoek volgens Beuningen als basis voor nieuw lokaal geurbeleid.

Aan de hand van het meetplan, wordt er in Nijmegen-West en Weurt vaker gemeten op geur. Dat gebeurt ook op meer plekken en op andere stoffen (benzeen, PAK). In Weurt bevinden zich vier meetlocaties, te weten dorpshuis de Kloosterhof, de Nieuwe Pieckelaan (ARN), de Sluis en de Pastoor van der Marckstraat, ter hoogte van het kanaal.

Mogelijk geur beperkende maatregelen

De resultaten van het meten op straatniveau kan door de inwoners worden ingezien via deze website. Deze is speciaal aangepast en aangevuld om inwoners zo optimaal en klantgericht mogelijk te informeren. Hier staat ook hoe inwoners overlast over de luchtkwaliteit kunnen melden, evenals actualiteiten rondom bedrijven (zoals asfaltcentrale APN).

Het geuronderzoek is noodzakelijk om een objectieve basis te leggen voor een nieuw te ontwikkelen geurbeleid en eventueel geur beperkende maatregelen te nemen, aldus de gemeente Beuningen. Het geuronderzoek is na de zomer gestart en de gemeenten laten zich bijstaan door een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van geur.

Discussie loopt al tientallen jaren

In 2007 en 2010 zijn er in het gebied al eerder geuronderzoeken uitgevoerd. "Geur kan hinder veroorzaken en daardoor de gezondheid schaden. Dat is ook aangegeven door de GGD in haar advies over de uitstoot van PAK door asfaltcentrale APN," zo is te lezen in de brief aan de gemeenteraad van Beuningen.

Over de kwaliteit van de leefomgeving rondom industrieterrein Nijmegen-West is al tientallen jaren een discussie gaande. Ongeveer 40 jaar geleden deed het verhaal de ronde dat er in het gebied relatief meer gevallen van kanker zou voorkomen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.