Ankeiler: Omwonenden van de Tweede Oude Heselaan en de Molenweg willen dat er op korte termijn intensievere gecontroleerd wordt op het verkeer op dit traject.

- Omwonenden van de Tweede Oude Heselaan en de Molenweg willen dat er op korte termijn intensievere gecontroleerd wordt op het verkeer op dit traject. Eerder vonden zij al gehoor voor een onderzoek naar de verkeersituatie op het traject en eventuele oplossingen, maar door het grote aantal ongelukken en schade zijn zij van mening dat daar niet op gewacht kan worden met ondernemen van actie. De VVD stelde er vragen over aan het college, waarbij in ieder geval de toezegging kwam dat er een snelheidsmeter op het traject geplaatst kan worden.

200.000 euro schade in augustus

Omwonenden hebben schoon genoeg van de verkeerssituatie op het traject ‘van spoor tot stier’, verwijzende naar de spoortunnel en het beeld van een stier op het Daniëlsplein. “We schatten dat er alleen al in de maand augustus voor 200.000 euro aan schade is veroorzaakt op deze wegen”, zegt Yannick Weesepoel van het burgercollectief. “Vrachtwagens met opleggers van 18 meter die bochten nemen die ze niet kunnen nemen, spiegels van auto’s gereden, auto’s van buurtbewoners die kapot gereden zijn… Er ontbrak nog lichamelijk letsel aan, totdat aan het eind van de maand een auto over de kop sloeg en een half uur later nog een ernstige aanrijding plaatsvond. Vinden we dit nu echt normaal? De politie reageert er laconiek op en ziet geen reden tot extra snelheidscontroles. Totdat er permanente maatregelen getroffen worden, denken wij echter dat dat juiste wel de oplossing is. Alleen al de zichtbaarheid van de politie kan helpen om de snelheid en roekeloosheid uit het rijgedrag te halen.”

“Het is wachten op ernstig persoonlijk letsel”

VVD-raadslid Sanne Buursink-de Graaf deed uitvraag over hoe vaak er dit jaar op het traject verkeerscontroles zijn uitgevoerd. “Tot mijn grote schrik is dat pas twaalf keer geweest. Dat is onwenselijk gezien de onveiligheid op het traject. Het is wachten op de dag dat er ernstig persoonlijk letsel ontstaat door ongelukken hier. De controle moet stevig geïntensiveerd worden en er moeten tijdelijke waarschuwingsborden geplaatst worden om mensen te attenderen op de maximumsnelheid en de aanwezigheid van verkeerscontroles.”

“Hebben politie niet in de zak”

Wethouder Cilia Daemen (GroenLinks) tempert de verwachtingen. “We hebben de politie niet direct in de zak. Die werken onder het gezag van het Openbaar Ministerie. Zij opereren op zaken die de meeste slachtoffers veroorzaken, op basis daarvan kiest men waar controle geïntensiveerd wordt. Tot nu is dat om die reden niet het geval op dit traject. Wat we nu wel kunnen doen, is een los signaleringsbord die de gereden snelheid en de maximumsnelheid aangeeft. Daar moeten we dan mee schuiven, dus dit bord komt dan wel van elders in de stad. Dit moet dit najaar al geregeld kunnen worden, want we er moeten er inderdaad niet te lang mee wachten. Deze maand start ook het onderzoek, de maatregelen die daar op volgen kunnen dan pas in 2023 of 2024 uitgevoerd worden. Daarbij kijken we dan naar meer dan alleen de verkeersinrichting.”

Meer creativiteit

Buursink-de Graaf verwacht meer van het college. “Ik snap dat het college het OM niet in de zak heeft, maar het zou wel fijn zijn als men het daar nog eens onder de aandacht wil brengen. Dit traject staat al jaren in de top 5 van gevaarlijkste wegen van Nijmegen. Misschien zit er wat ruis in de afwegingen. Daarnaast verwachten we wat meer creativiteit in het vinden van oplossing voor dit traject de komende tijd. Ik hoop ook op andere soorten borden, want bij evenementen kunnen we ook allerlei borden plaatsen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.