Lead Image 1:
Lead image TXT 1: SV Juliana '31 met linksboven het natuurgebied waar de club naartoe zou moeten verhuizen. Foto: Omroep Gelderland
De Hoge Brug in Malden, onderwerp van onderzoek en stevige discussie. Foto: Omroep Gelderland

De Hoge Brug in Malden, onderwerp van onderzoek en stevige discussie. Foto: Omroep Gelderland

MALDEN - Mocht na nader onderzoek blijken dat de voetbalvelden van voetbalclub Juliana '31 toch het beste kunnen verhuizen naar het natuurgebied te noorden van de kern van Malden, dan heeft dat iets van pissen op een graf. Die woorden gaf Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Heumense raadsleden mee.

Die raadsleden gingen donderdagavond tijdens een commissievergadering, zoals verwacht, unaniem akkoord met het uitstellen van het nemen van een beslissing over die mogelijke en zeer omstreden verhuizing. De gemeente Heumen wil 735 woningen bouwen op de plek waar nu de voetbalclub en een betonfabriek zitten.

SV Juliana '31 met linksboven het natuurgebied waar de club naartoe zou moeten verhuizen - Foto: Omroep Gelderland

De reden voor dat uitstel is meer een verkeerstechnische, en niet zozeer zorgen om vernietiging van een volgens deskundigen zeer belangrijk natuurgebied in het Rijk van Nijmegen. Insprekers wezen de raadsleden opnieuw op het belang van dat gebied. Onder andere Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

Dirkmaat verwoordt scherp dat het gebied voor de beoogde verhuizing echt de enige plek is waar dieren de gruwelijk drukke Rijksweg nog kunnen passeren. Die weg loopt van Nijmegen richting de opritten naar de A73, dwars door de kern van Malden. Alleen op de plek van de laatste corridor zijn nog wat minimale groenstroken aan weerszijden van de verkeersader.

'Juridisch gaat het sneuvelen'

"Uw bestuur heeft daar twintig jaar lang niets toegestaan. In Nederland is 90 procent van de beschermde habitats niet in een gunstige staat van instandhouding", hield Dirkmaat de politici voor. "En we gaan toch door met het verder aan te tasten. Dat heeft iets van pissen op een graf. Ik geef u dat mee, er is geen compensatiekans. Juridisch gaat het sneuvelen, ik beloof het u. Dat is geen mening, denk erom."

Nu kunnen dieren nog vanuit het Reichswald via dat gebied ten zuiden van Nijmegen helemaal door naar de Hatertse Vennen en verder Brabant in. De komst van de voetbalvelden maakt daar volgens de natuurkenners resoluut een einde aan. Dat is extra zuur, omdat de gemeente Heumen en de provincie Gelderland er veel geld in hebben gestoken om dat mogelijk te maken, onder meer door de aanleg van veel tunnels.

In het bijbehorende raadsvoorstel over de verplaatsing van SV Juliana ’31 stelt het college zelf ook dat het plan voor de verhuizing regelrecht ingaat tegen het eigen beleid en provinciaal beleid om de als belangrijk bestempelde natuur in de kop van Malden te beschermen. Bouwplannen werden omwille van die natuur de afgelopen jaren steevast afgewezen.

We willen nu weten hoe het zit
Vincent Arts, wethouder gemeente Heumen

Het college van burgemeester en wethouders oogstte donderdagavond wel lof voor het serieus nemen van de bezorgde burgers en de raadsleden te vragen de besluitvorming uit te stellen voor nader onderzoek. "Ook wij hebben goed geluisterd", vatte wethouder Vincent Arts de draai van het college samen.

"We willen nu weten hoe het zit." Het verschil van inzicht tussen de omwonenden van het natuurgebied en de gemeente spitst zich vooral toe op de vraag of je de voetbalclub ook zou kunnen verplaatsen naar het westen, naar de overkant van het Maas-Waalkanaal.

Brug verbouwen te duur of niet?

Nee, zegt de gemeente. Daarvoor zou de Hoge Brug over het kanaal aangepast moeten worden, om te zorgen dat met name jonge voetballertjes veilig naar Juliana '31 kunnen fietsen. De brug verbouwen zou veel en veel te duur zijn. De omwonenden stellen dat het veel goedkoper kan, omdat er veel minder verkeer over die brug gaat dan in de plannen van de gemeente Heumen wordt aangenomen. Het college wil nu door een deskundig bureau laten onderzoeken of klopt wat de bezorgde burgers ze voorrekenen.

Kort gezegd zou dan één rijstrook worden opgeofferd om meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. Daarmee is verplaatsing van de sportvelden naar de andere zijde van het kanaal wellicht toch een haalbare optie. De uit 1988 stammende brug wordt ook nu al als onveilig ervaren.

Zie ook:

Deel dit artikel