Foto ter illustratie. Foto: RN7

Foto ter illustratie. Foto: RN7

BEUNINGEN - Het CDA in Beuningen maakt zich grote zorgen of de sportverenigingen alle prijsverhogingen en de "ongekend stijgende energietarieven" wel kunnen betalen. De rijksoverheid beraadt zich over steun aan de sportverenigingen. Mocht die steun ontoereikend zijn, welke financiële hulp kan de gemeente Beuningen dan bieden, zo vraagt de CDA-fractie zich af, bij monde van raadslid David Schaftenaar.

Na een lange periode van lockdowns en zorgen om coronabesmettingen, is er op dit moment weer een crisis die ook de sport vol raakt: de ongekend stijgende energietarieven. In het land zijn er al sportclubs die hun leden vragen om niet meer te douchen op de club. De christendemocraten in Beuningen maken zich zorgen en hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Gaan mensen stoppen met sporten?

"Hoe kunnen onze sportverenigingen de prijsstijgingen verwerken? Of worden deze prijsstijgingen doorbelast aan de leden, met als gevolg dat zij de contributie niet meer kunnen betalen? Degenen die dat niet meer kunnen opbrengen, stoppen dan met sporten. Juist in deze tijd dat we sporten en gezondheid van groot belang achten voor ons welzijn," aldus de CDA-fractie.

De partij wil onder meer weten of de gemeente op de hoogte is hoe de sportverenigingen er financieel voor staan, gezien de hoge energietarieven. "Kan de gemeente onderzoeken in hoeverre ze verenigingen kunnen bijstaan, met betrekking tot de hoge energiekosten?"

Als clubs verdwijnen, komen ze niet zomaar weer terug

Het CDA constateert dat de energiecrisis een reëel afbreukrisico vormt voor de sport en het verenigingsleven binnen de gemeente Beuningen. Als het verenigingsleven en de sport verdwijnen, dan komen ze niet zomaar weer terug, zo meent het CDA. De partij vraagt zich af of de wethouder gaat doen wat nodig is om te waken voor dit risico?

Deel dit artikel