In de klachtencommissie zijn acht woningcorporaties vertegenwoordigd. Foto: Pixabay

In de klachtencommissie zijn acht woningcorporaties vertegenwoordigd. Foto: Pixabay

REGIO - Bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. zijn vorig jaar 60 klachten binnengekomen. Inwoners die van mening zijn dat hun woningcorporatie een klacht niet goed heeft afgehandeld, kunnen zich bij de klachtencommissie melden. In 24 gevallen kwam de commissie tot een advies richting woningcorporatie. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021 van de klachtencommissie.

In 2021 zijn er beduidend meer klachten binnengekomen bij de klachtencommissie dan in de jaren ervoor. Uit het jaarverslag wordt niet duidelijk waarom dat zo is. In de commissie zijn acht woningcorporaties vertegenwoordigd, waaronder de drie grote in Nijmegen en omgeving, namelijk Portaal, Talis en Woonwaarts.

Vertrouwen huurder en corporatie herstellen

De commissie wil huurders, ex-huurders en woningzoekenden een laagdrempelige mogelijkheid bieden om bezwaar te maken, als een woningcorporatie hun klacht niet goed heeft afgehandeld. Daarbij staat herstel van vertrouwen tussen corporatie en huurder centraal.

Flink wat klachten die de klachtencommissie ontving, vallen buiten de boot, omdat ze bijvoorbeeld niet formeel bij de corporatie zijn ingediend, of aangezien de corporatie niet zes weken de tijd heeft gehad om de klacht te behandelen. Negen klachten waren eind vorig jaar nog niet behandeld door de klachtencommissie. Dat gebeurt alsnog in de loop van dit jaar.

Relatief veel klachten over WOONstichting Gendt

Opvallend genoeg heeft WOONstichting Gendt relatief een erg groot aandeel bij het overzicht aan 'gegronde klachten over 2021'. Deze woningbouwvereniging heeft slechts twee procent van de woningen in Nijmegen en omstreken in beheer. Toch is het aandeel gegronde klachten van deze woonstichting, 22% van het totaal aantal klachten. Waarom dit zo is, wordt uit het jaarverslag niet duidelijk.

In het verslag worden in totaal 24 voorbeelden van klachten beschreven. Er is een grote veelzijdigheid aan klachten. Een vaak genoemde klacht die in verschillende variaties terugkomt, betreft geluidsoverlast waartegen de woningcorporatie onvoldoende actie zou ondernemen.

Ook klachten over gebrekkig onderhoud

Verder zijn er klachten over gebrekkig onderhoud; een woningcorporatie zou ten onrechte achterstallige huur eisen; er wordt ook geklaagd over vocht en schimmel in de woning; een ander klaagt over lekkage; mensen hebben daarnaast last van tocht en een inwoner constateert scheurvorming in de woning;

Deel dit artikel