Er moet meer promotie komen hoe om te gaan met drinkwater.  Foto: Pixabay

Er moet meer promotie komen hoe om te gaan met drinkwater. Foto: Pixabay

REGIO - Veel inwoners van het rivierengebied hebben het idee dat de lage waterstand van de rivieren voor extra problemen zorgt bij de drinkwatervoorziening. Nijmegen, Wijchen, Overbetuwe, Druten en Beuningen liggen dichtbij Maas, Rijn, Waal en MaasWaal-kanaal, maar drinkwaterbedrijf Vitens gebruikt in Gelderland overwegend grondwater voor de drinkwatervoorziening.

Daarom is er in de provincie Gelderland voor wat betreft het drinkwater vrij weinig verband met het oppervlaktewater, zoals in rivieren, aldus een woordvoerder van Vitens.

Huidige droogte structureel probleem

In de regionale en sociale media lopen sinds enkele weken bewustwordingscampagnes met tips om tijdens de zomer spaarzaam met drinkwater om te gaan. Zo worden mensen aangemoedigd om de tuin niet te sproeien, kort te douchen, geen zwembaden te vullen en het wassen van de auto uit te stellen. Vitens roept wel op om voldoende water te drinken en de handen regelmatig te wassen.

De huidige droogte is een structureel probleem dat het hele land raakt. Naast het zuiniger omspringen met drinkwater moeten we volgens de overheid leren om het beschikbare (regen)water beter vast te houden in het systeem.

Toewerken naar "omgekeerde polder"

Vitens: "Dus het regen- en oppervlaktewater niet langer wegpompen of weg laten vloeien in de rivieren naar de zee. We kunnen het water beter opslaan in de bodem voor hergebruik en voor gebruik in droge periodes."

Dit wordt door Vitens omschreven als "de omgekeerde polder". In bepaalde regio's in Gelderland en Twente zijn door waterschappen en Rijkswaterstaat tijdelijke pompen geplaatst om hoger gelegen gebieden van extra water te voorzien.

De negatieve effecten van de droogte treft momenteel nog niet zozeer de drinkwatervoorziening, maar is vooral voelbaar voor natuur, scheepvaart en landbouw. De grondwaterstanden laten overal een dalende trend zien. Door hoge watertemperaturen en lage waterstanden is er op meerdere plaatsen vissterfte en zijn er meldingen van blauwalg.

Deel dit artikel