Bouw van de Drutense wijk Tichellande. Foto: Twitter

Bouw van de Drutense wijk Tichellande. Foto: Twitter

REGIO - De meeste gemeenten in de regio Nijmegen hebben in hun woningvoorraad minder dan 30 procent aan sociale huurwoningen. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting verklaarde onlangs dat elke gemeente minimaal 30 procent aan sociale huurwoningen (763 euro max. huur) moet hebben.

Voor zover bekend voldoet alleen de gemeente Nijmegen aan deze voorwaarde, met 39 procent sociale huurwoningen. Beuningen komt uit op 25 procent, evenals de gemeente Druten, terwijl bijvoorbeeld Wijchen ruim 28 procent aan sociale huurwoningen heeft.

Nijmegen steunt uitgangspunten minister

De gehele regio Nijmegen scoort een gemiddelde van 30 procent. De gemeente Nijmegen vindt echter dat daar niet naar gekeken moet worden. Want als je dat als uitgangspunt neemt, dat ontstaat het gevaar dat sommige gemeenten zich achter zo'n regionaal cijfer verschuilen en te weinig actie ondernemen om voldoende sociale huurwoningen te bouwen. Terwijl in zo'n gemeente weldegelijk vraag is naar sociale huur.

De gemeente Nijmegen zegt het eens te zijn met de uitgangspunten van minister De Jonge. De rijksoverheid moet die gemeenten daarbij wel ondersteunen, zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. "In onze regio doet het rijk dat ook," aldus de woordvoerder.

Bouw extra sociale huurwoningen "pittige opgave"

De gemeente Druten zit momenteel vijf procent onder de norm van de minister. Wethouder Willy Brink van Druten heeft de bereidheid om de komende jaren meer sociale huurwoningen te bouwen. Dat gaat volgens Brink wel allemaal gebeuren in nauw overleg met de andere gemeenten in de regio. De wethouder spreekt van een "pittige opgave".

Ook de gemeente Beuningen denkt dat het een flinke opgave wordt om de 30 procentsnorm te gaan halen. Beuningen gaat er vanuit dat het rijk financieel zal bijspringen.

Prestatieafspraken Rijk en regio

Volgens een woordvoerder van Beuningen heeft een hoger aandeel sociale huurwoningen consequenties voor de financiële haarbaarheid van de woningbouwplannen die Beuningen gaat ontwikkelen. "Dat alles wordt een onderdeel van de prestatieafspraken tussen het Rijk en de regio, zo stelt de woordvoerder.

De gemeente Wijchen benadrukt eveneens dat het percentage aan sociale huurwoningen een vraagstuk is van de regio. Wijchen wijst er op dat men regionaal samenwerkt in de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. In 2020 is Wijchen een woondeal overeengekomen met het Rijk als partner.

"Iedereen verdient een huis"

Wijchen zegt dan ook: "De nieuwe ambities vanuit het Rijk zullen daarom eerst in regionaal verband worden besproken en krijgen naar verwachting een vervolg in een herijking van de Woondeal."

Dagblad Trouw meldt dat landelijk onderzoek uitwijst dat 40 procent van de gemeenten minder dan een kwart sociale huurwoningen heeft. Eén op de zeven gemeenten zit zelfs op minder dan 20 procent sociale huurwoningen. Minister De Jonge wil dat alle gemeenten meehelpen bij het oplossen van het woningtekort voor groepen als ouderen, studenten, statushouders en dak- en thuislozen. "Iedereen verdient een huis," zegt minister De Jonge.

Deel dit artikel