Wijchen scoort positieve rapportcijfers voor cliënttevredenheid wat betreft hulp vanuit de Wmo en jeugdhulp. Foto: Pixabay

Wijchen scoort positieve rapportcijfers voor cliënttevredenheid wat betreft hulp vanuit de Wmo en jeugdhulp. Foto: Pixabay

WIJCHEN - Te weinig mensen die gebruikmaken van hulp vanuit de Wmo of jeugdhulp in de gemeente Wijchen zijn ervan bewust dat ze gebruik kunnen maken van de diensten van een onafhankelijke cliëntenondersteuner. Deze cliëntenondersteuner kan bijvoorbeeld mensen ondersteunen die zich onvoldoende in staat voelen om bij keukentafelgesprekken over de toekenning van hulp zelf het woord te voeren. Het Wijchense college wil er daarom voortaan een punt van maken om mensen bij aanmeldingen voor hulp vanuit de Wmo of jeugdhulp op deze mogelijkheid te wijzen.

Onafhankelijk cliëntenondersteuner

Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan naast het woord voeren cliënten voorzien in het aanbieden van extra informatie, meedenken in complexe situaties en het begeleiden van de cliënt bij het vinden van de juiste route naar passende hulp. Uit een cliëntervaringsonderzoek voor het jaar 2020, komt naar voren dat voor veel inwoners het niet duidelijk is dat deze mogelijkheid er is. Andere cliënten geven aan er wel van op de hoogte te zijn, maar er geen behoefte aan hebben omdat ze kunnen rekenen op de hulp van een mantelzorger.

“Eerst beter onder de aandacht brengen”

Wethouder Titus Burgers (PvdA) neemt deze uitkomsten als een signaal dat de dienst beter onder de aandacht gebracht moet worden, en ziet het niet als reden om te stoppen met het aanbieden van een onafhankelijke cliëntenondersteuner. “Wanneer men er wel een beroep op dit, is men er ook positief over. Als nu blijkt dat wanneer we het beter onder de aandacht brengen door bij aanmelding voor hulpvraag te wijzen op dienst er alsnog weinig gebruik van gemaakt wordt, kunnen we verder kijken. Voor nu concluderen we dat hoewel er online informatie te vinden is over de dienst, het toch voor veel mensen te moeilijk is om hiervan op de hoogte te geraken.”

Goede rapportcijfers

De rapportcijfers voor de dienstverlening vanuit de Wmo en jeugdhulp in Wijchen zijn verder positief. Voor de Wmo geven cliënten een gemiddeld rapportcijfer gegeven van 7,6 voor de manier waarop de hulp of ondersteuning geregeld is en voor de hulp of ondersteuning zelf gemiddeld een 7,8. Het regelen van jeugdhulp wordt gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 7,1 en de jeugdhulp zelf met een 7,3. Het aandeel ouders of verzorgers dat aangeeft dat de situatie verbetert door de hulp, ligt tussen de 65 en 83 procent. Wel krijgt de gemeente het advies om al vroeg duidelijkheid te verschaffen over de wachttijd voor hulp. Burgers kijkt tevreden naar deze resultaten. “Dit zorgt wel voor een glimlach, we zijn er ook echt wel trots op. We zien nagenoeg dezelfde resultaten in onze eigen monitoring, dus deze cijfers zijn dus zeker representatief.”

Deel dit artikel