Logo Veiligheidsregio. Foto: Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Logo Veiligheidsregio. Foto: Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

REGIO - Als de gemeenten in Gelderland-Zuid verder willen bezuinigen op de Veiligheidsregio (VRGZ), dan gaat dat ten koste van de dienstverlening en de operationele taken. Dat zegt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio in de Kaderbrief 2023, die onlangs bekend is gemaakt.

De Veiligheidsregio is er sinds 2015 steeds in geslaagd om forse bezuinigingen te realiseren, in totaal oplopend tot 4,1 miljoen euro. Ook zijn positieve rekeningresultaten teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Dat was opgeteld een bedrag van bijna 3,7 miljoen euro.

Geen vet meer op de botten

Daarnaast heeft de Veiligheidsregio de afgelopen jaren volop begrip getoond voor de lastige financiële positie van de gemeenten. Zo zijn extra kosten regelmatig verhaald op de eigen begroting. Een voorbeeld zijn de extra lasten van nieuwe blusboten ten opzichte van de oude, te weten 185.000 euro.

Het zoeken van bezuinigingen in de bedrijfsvoering, ofwel de ‘kaasschaafmethode’, is volgens het dagelijks bestuur daarom niet meer aan de orde. "Het vet zit niet meer op de botten," zo meldt het dagelijks bestuur.

QuickScan bedrijfsvoering

Daarom zouden aanvullende bezuinigingen direct invloed hebben op de hulpverlening, die trager op gang zou komen bij incidenten, rampen en crises. Ook zou de hulpverlening bij brandbestrijding volgens het dagelijks bestuur minder compleet zijn en kwalitatief lager van niveau door gemis aan middelen en materieel.

De Veiligheidsregio laat wel een QuickScan uitvoeren om een beter beeld te krijgen van de kosten van de bedrijfsvoering. Dat gebeurt op verzoek van het Algemeen Bestuur, waarin de burgemeesters van de 14 gemeenten van de Veiligheidsregio in Gelderland-Zuid zijn vertegenwoordigd.

Brandweer, ambulance en meldkamer

Zo kunnen de gemeenteraden meer inzicht krijgen in de kosten van de bedrijfsvoering. De resultaten van de QuickScan worden begin 2022 verwacht.

De VRGZ voert taken uit die voor de inwoners en bedrijven van groot belang zijn, als het gaat om het borgen van veiligheid of het herstellen van een veilige omgeving. De activiteiten van de brandweer, ambulancezorg en meldkamer zijn alom bekend en cruciaal voor een snelle hulpverlening aan mensen in nood.

Deel dit artikel