Zware industrie in Nijmegen-West. Foto: John Beckmann

Zware industrie in Nijmegen-West. Foto: John Beckmann

NIJMEGEN - Een debat in de Nijmeegse gemeenteraad over de ernstig tekortschietende Omgevingsdienst Regio Nijmegen zat al in de plannen, maar is inmiddels aangevraagd nu blijkt dat de puinhoop mogelijk nog groter is dan al het geval was.

Bij een derde van de veertig grote bedrijven in Nijmegen-West zijn de papieren niet op orde. Vergunningen zijn verouderd, niet compleet of zelfs afwezig. Dat zegt een anonieme deskundige in dagblad De Gelderlander.

Grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland

Het bedrijventerrein waar het om gaat is het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland, met veel zware industrie zoals een ijzergieterij, metaalverwerkers en de hevig in opspraak geraakte asfaltfabriek APN.

In september onthulde Omroep Gelderland dat bij een onaangekondigde meting bleek dat uit de schoorsteen van de asfaltcentrale zeventien keer meer giftige stoffen kwamen dan toegestaan. Deze week werd bekend dat de provincie Gelderland de Nijmeegsche IJzergieterij een dwangsom van een ton in het vooruitzicht stelt, nadat dat bedrijf de gestelde norm tien keer overschreed.

Zie ook: GLD Dossier asfaltcentrale

Geen zicht op de gezondheidsrisico's

Het gaat niet om kleinigheden in Nijmegen-West, stelt de goed ingevoerde deskundige in de krant. “Dit zijn veel en serieuze tekortkomingen die effect kunnen hebben op het leefmilieu in de omgeving."

Er is geen overzicht van de optelsom aan van alle bedrijven en andere bronnen als wegverkeer en scheepvaart.

“Daardoor is nu niet duidelijk hoeveel schadelijke stoffen, stank en fijnstof de omgeving in totaal te verduren krijgt. Dat is wel nodig om goed beleid te kunnen maken", zegt de deskundige. Hij vindt dat de omgevingsdienst en gemeenten snel in actie moeten komen.

[quote:Jasper Konijnenbelt, raadslid PvdA:“Dit is niet de druppel die de emmer doet overlopen, maar de baksteen.”]

Lange historie van problemen

De omgevingsdienst is al vele jaren een groot probleem, dat met enige regelmaat onderwerp van gesprek is in de gemeenteraad van Nijmegen. Dat was onlangs weer het geval. Toen bleek, uit stukken die boven tafel kwamen via de Wet Openbaarheid Bestuur, dat de Nijmeegse omgevingsdienst actief betrokken was bij het oprekken van regels voor de uitstoot van het kankerverwekkende benzeen.

Toen vorige week raadsleden uiterst ontevreden waren over de antwoorden van wethouder Jan Wijnia, kondigde PvdA-raadslid Jasper Konijnenbelt al een debat aan. “Dit is niet de druppel die de emmer doet overlopen, maar de baksteen.”

Ver onder de maat

Wat al jaren duidelijk is, komt nu weer pijnlijk bovendrijven: de ODRN heeft te veel taken, te weinig budget en voldoet aan het schrikbarende beeld dat opdoemt uit een rapport van de commissie-Van Aartsen over omgevingsdiensten. De conclusie van dat rapport is dat het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) ver onder de maat functioneert. Het ontbreekt de omgevingsdiensten aan kennis en doorzettingsmacht.

De zoveelste schrik van het nieuws over de ijzergieterij amper te boven is Roel van Tiel van de Vereniging Dorpsbelang Hees opnieuw geschokt. Van Tiel maakt zich ernstig zorgen. Hij strijdt met anderen al heel lang voor schone lucht voor de inwoners van Nijmegen-West en Weurt. “Er zijn dus mogelijk nog ruim tien gevallen zoals de asfaltcentrale. Dat is een beangstigende gedachte."

Deel dit artikel