Windturbines, ter illustratie. Foto: Pixabay

Windturbines, ter illustratie. Foto: Pixabay

BEUNINGEN - Het college van B&W van Beuningen is van mening dat de plannen voor Windpark Beuningen voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. "Voor het Windpark Beuningen zijn nu eigen lokale normen opgesteld met een nieuwe motivering voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid." Dat schrijft het college in het raadsvoorstel voor het Windpark Beuningen.

Dit voorstel wordt op dinsdag 2 november besproken door leden van de gemeenteraad tijdens de raadscommissie Ruimte. Drie weken later (op dinsdag 23 november) wordt hierover een definitief besluit genomen door de voltallige gemeenteraad.

Grote steun in gemeenteraad

Hoogstwaarschijnlijk krijgt het windpark de steun van BN&M, D66, GroenLinks en PvdA, ofwel 13 van de 21 zetels in de gemeenteraad. SP, VVD en CDA zijn tegen.

Na een uitspraak van de Raad van State besloot het college van Beuningen begin juli om het besluit over vijf grote windmolens vier maanden uit te stellen. Volgens de Raad moet er bij de bouw van nieuwe windparken meer onderzoek plaatsvinden naar de effecten op de leefomgeving.

De Raad van State stelde vervolgens ook dat gemeenten eigen milieunormen zouden mogen vaststellen. "De resultaten van de afgeronde en nieuwe onderzoeken laten zien dat er geen belemmeringen zijn ten aanzien van milieuaspecten en nieuwe lokale normen. Het plan is dus niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening," zo meldt het college in het raadsvoorstel.

Het college erkent dat er tegen het ontwerpplan een grote hoeveelheid zienswijzen naar voren is gebracht (bijna 600). Volgens het college bestaat de kans dat een deel van deze indieners ook in beroep gaat bij de Raad van State. Die kans lijkt volgens insiders erg groot.

Iedereen kan raadsvoorstel inzien

Na vaststelling zal het bestemmingsplan en het raadsbesluit gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroep indienen bij de Raad van State.

Het raadsvoorstel Windpark Beuningen is voor iedereen in te zien op de gemeentelijke website. Bij de vergadering van de raadscommissie Ruimte is het voorstel te vinden, evenals 20 andere bijbehorende stukken. Dat betreft onder meer onderzoeken over de slagschaduw, akoestiek, natuur en een landschappelijke beoordeling.

Vijf grote turbines onontbeerlijk

De gemeente Beuningen wil in 2040 volledig energieneutraal zijn. Dat is zonder de bouw van de vijf grote windturbines niet mogelijk, want die leveren hierin een hele grote bijdrage, zo schrijft het college van B&W.

De gemeente Beuningen heeft zich de afgelopen maanden uitgebreid laten informeren door een groep juridische deskundigen. Die groep heeft ook andere gemeenten begeleid, die in dezelfde situatie verkeren als Beuningen wat betreft de aanleg van windmolens. In dat opzicht opereert Beuningen niet 'op eigen houtje'.

Actiegroep naar Raad van State

Rick Wouters, woordvoerder van actiegroep Tegenwind, is verbijsterd dat het college na vier maanden met min of meer dezelfde plannen op de proppen komt. Tegenwind voert actie tegen de komst van vijf XL-windmolens.

Hij kondigt aan dat leden van de actiegroep zeker naar de Raad van State zullen stappen. Wouters voorziet een groot afbreukrisico voor de gemeente. "Stel dat er straks strengere landelijke normen komen, dan weet je maar niet wat de Raad van State zal beslissen. Als je wacht op de landelijke normen, dan zit je aan de veilige kant," zegt Wouters.

De regering is nu aan zet, zo stelde de Raad van State destijds. De rijksoverheid zou zeker twee jaar nodig hebben om landelijke normen te ontwikkelen. Volgens de Raad zouden echter ook gemeenten hun eigen normen mogen vaststellen, hetgeen Beuningen nu heeft gedaan.

"We hebben de indruk dat de wethouder nu nog per se binnen zijn ambtstermijn de zaak probeert door te drukken," aldus Wouters.

Deel dit artikel