Beslissing blaashal kan niet in stand blijven, zo oordeelt Bezwaarschriftencommissie Overbetuwe - RN7

De direct omwonenden Johan Staat en Rob Hoemaker vrezen voor hun woongenot Foto: Mabel Elzinga

De direct omwonenden Johan Staat en Rob Hoemaker vrezen voor hun woongenot Foto: Mabel Elzinga

ELST - De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Overbetuwe heeft donderdag uitspraak gedaan in de bezwaren rondom de plaatsing van de blaashal op het terrein van Hockey Club Overbetuwe (HCOB). De commissie oordeelt niet alleen dat de beslissing niet in stand kan blijven, maar adviseert ook de beslissing te herroepen.

De direct omwonenden van de hockeyclub HCOB, de families, Saat, Besselink, Hoedemaker, Lendering en Scholten, hebben in juli bezwaar ingediend tegen de komst van een blaashal op het terrein van HCOB. De hal komt dicht op hun percelen te staan waardoor ze geluids- en lichtoverlast ervaren. Bovendien ligt er een uitspraak van de Raad van State uit 2010 waarin bewust is vastgelegd om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de bewoners van deze woningen te garanderen en hen te beschermen tegen geluids- en lichtoverlast van Sportcomplex De Pas.

Gebreken in de motivering

De bezwarencommissie van de gemeente oordeelt dat de bestreden beslissing op onvoldoende zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Er is sprake van "gebreken in de motivering van de omgevingsvergunning voor wat betreft de tijdelijkheid daarvan én het feit dat de beleidsregel niet van toepassing is in deze kwestie." Met andere woorden: een tijdelijke omgevingsvergunning voor tien jaar verlenen, is hier niet voldoende onderbouwd en niet juist toegepast.

Verder valt er te lezen dat "er sprake is van een zorgvuldigheidsgebrek waar het gaat om het ontbreken van de resultaten van een akoestisch onderzoek voorafgaand aan de vergunningverlening en van dossiervorming ten aanzien van het onderzoek naar de geschikte locatie." In zo'n onderzoek wordt onder andere de verwachtte geluidsoverlast bekeken door een onafhankelijk bureau. Dit heeft de gemeente wel uit laten voeren, maar onvolledig en in de verkeerde volgorde zo concludeert de commissie nu dus.

Rechtelijke uitspraak volgt

De bewoners hebben ook een zaak bij de voorzieningsrechter ingediend. De zaak werd vandaag behandeld in Utrecht en tegen het einde van de middag volgt de uitspraak. Daarmee zal de vraag 'mag er begonnen worden met de voorbereidingen van het plaatsen van de hal?' beantwoord worden.

Deel dit artikel