Ankeiler: GroenLinks Gelderland wil dat de provincie in actie komt tegen wat zij noemt 'een wildwest van particuliere putten'.

- GroenLinks Gelderland wil dat de provincie in actie komt tegen wat zij noemt 'een wildwest van particuliere putten'. Volgens de partij laten steeds meer particulieren op hun grond vergunningsvrij een grondwaterput boren. Door al die putten bij elkaar wordt er veel water onttrokken aan de grondwaterstand, zegt de partij.

"Erkent het college van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie) dat alle kleine wateronttrekkingen een vliegwieleffect kunnen hebben?", luidt één van de schriftelijke vragen die GroenLinks heeft gesteld. "Door alle ondiepe onttrekkingen van water, daalt de grondwaterstand dusdanig, dat in de directe omgeving ook weer vaker putten moeten worden geslagen."

Provincie heeft geen beeld van aantal particuliere waterputten

GroenLinks constateert dat Gelderland voor de vierde keer in vijf jaar tijd kampt met extreme droogte. Naar mening van de partij worden de risico's voor natuur en landbouw steeds groter als we ongelimiteerd water aan de grond blijven onttrekken.

De partij verwijt de provincie dat men geen overzicht heeft van de hoeveelheid putten die zijn geslagen. Ook is er momenteel geen instrument voor handen om hierin te sturen. De droogte en de lage grondwaterstand zijn volgens GroenLinks rampzalig voor de natuur en vormen een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit in de provincie.

Omgevingswet vervangt in toekomst ook Waterwet

Daarom vraagt GroenLinks: "Is het college van Gedeputeerde Staten het met ons eens, dat het niet wenselijk is dat het aantal kleine waterputten blijft toenemen in gebieden, waar het al ongekend slecht gesteld is met de grondwaterstanden in de zomer?"

Alles wat met water te maken heeft, wordt momenteel geregeld in de Waterwet. In de toekomst zal de Omgevingswet deze Waterwet gaan vervangen. GroenLinks wil nu weten welke instrumenten de Omgevingswet straks biedt, om het onttrekken van grondwater tegen te gaan. GroenLinks: "Zou Gedeputeerde Staten, al dan niet in samenwerking met de waterschappen, willen inzetten op maatwerkregels voor kleine onttrekkingen van water, in gebieden waar de natuur onder druk staat?"

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.