Lead image 1:
Lead image TXT 1: Het te baggeren gebied in Lindenholt. Foto: Waterschap Rivierenland
Ankeiler: De sloten van de wijken Dukenburg en Lindenholt worden schoongemaakt.

- De sloten van de wijken Dukenburg en Lindenholt worden schoongemaakt. Vanaf september tot en met volgend jaar april voert het Waterschap Rivierenland grootschalige baggerwerkzaamheden uit in de watergangen. Ook ten zuiden van de A73, ter hoogte van Ewijk en Beuningen, en ten zuiden van het stadsdeel Dukenburg tot aan Heumen, worden de waterlopen onder handen genomen.

Door middel van baggeren wordt het slib op de bodem van de sloten verwijderd. Dit maakt de watergangen schoner en dieper. Hierdoor ontstaat meer ruimte om bij zware regenbuien het water op te vangen en af te voeren. Zo wordt wateroverlast voorkomen. De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.

Onderzoek naar de bagger

Het instituut voor wateronderzoek en advies Aquon, gaat de bagger onderzoeken. Het waterschap wil weten wat de kwaliteit van de zogenaamde baggerspecie is, zodat ze weten wat ze hiermee moeten doen. De laatste tijd is er namelijk veel aandacht voor PFAS. Dit is een verzamelnaam voor een grote groep door de mens gemaakte chemische stoffen, die normaal gesproken niet voorkomen in de natuur.

Het te baggeren gebied in Lindenholt - Foto: Waterschap Rivierenland

Bekende voorbeelden van deze stoffen zijn PFOA, PFOS en GenX. PFAS hebben allerlei handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Daarom worden ze op grote schaal gebruikt in talloze alledaagse producten als voedselverpakkingen, textiel, anti-aanbaklagen van pannen etc. PFAS kunnen echter een negatief effect hebben op milieu en gezondheid; daarom is onderzoek hiernaar inmiddels een vast onderdeel van het waterbodemonderzoek.

Niet alle watergangen worden gebaggerd

Tijdens de voorbereiding van dit werk, zijn er honderden profielen gemeten om te bepalen hoeveel bagger er in de watergangen aanwezig is. Een hydroloog - een deskundige die zich bezighoudt met water en de waterhuishouding op aarde - bepaalt hierna wat de minimale waterdiepte moet zijn van de sloot. Dit kan betekenen dat niet alle (delen van) watergangen gebaggerd hoeven te worden.

Hinder door de werkzaamheden

In de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen. De hinder kan bestaan uit geluidsoverlast, laat het waterschap weten. Ook kan dat mogelijk leiden tot extra verkeer. De aannemer die het werk uit gaat voeren, zal op verschillende locaties zogenaamde opstelplaatsen inrichten. Dit zijn locaties waar de baggerspecie uit de sloten wordt verzameld. Deze wordt vervolgens in vrachtwagens geladen.

Het waterschap vraagt iedereen obstakels uit de sloten en kanaaltjes te halen, zoals bootjes, dompelpompen, surfplanken en glijbanen. Op deze kaart is aangegeven welke watergangen worden gebaggerd.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.