Ankeiler: Dat de railterminal bij Elst een heet hangijzer is, is al langer bekend.

- Dat de railterminal bij Elst een heet hangijzer is, is al langer bekend. Niet alleen de omwonenden verenigd in 'Overbetuwe Overbelast' stapten naar de rechter om de voorbereidende werkzaamheden tegen te houden. Ook de gemeente Overbetuwe, op wiens grondgebied de terminal moet komen, spande een zaak aan bij de Raad van State. De provincie Gelderland, initiatiefnemer van de railterminal, kan nu een nieuw bezwaar tegemoet zien: een stikstofrapport.

Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) heeft 'Cor Coenrady Consult' opdracht gegeven om de gevolgen van de mogelijke bouw en het gebruik van de railterminal in kaart te brengen. Dit in relatie tot de stikstofproblematiek. Het rapport toont "onweerlegbaar aan, dat bouw en gebruik van een mogelijke railterminal wel degelijk een stikstofbelasting voor het gebied zal gaan betekenen", laat Ard op de Weegh, fractievoorzitter van BOB weten.

Te veel uitstoot van stikstof

Uit de berekeningen van bureau Coenrady blijkt dat er bij de aanleg van de railterminal sprake is van 0,04 mol aan stikstof op natuurgebieden in de omgeving. Als de terminal eenmaal in gebruik is, zal dat 0,03 mol per jaar zijn. Ter verduidelijking: de norm voor stikstof is nul; elke uitstoot is dus in strijd met de milieuregels.

Fractievoorzitter Op de Weegh stelde dit rapport ter beschikking aan de gemeente Overbetuwe, de betrokken gedeputeerden van de provincie Gelderland, Overbetuwe Overbelast en Provinciale Staten van Gelderland. "Overbetuwe Overbelast reageerde onmiddellijk en zegde toe ook dit rapport aan de stukken voor de Raad van State toe te voegen", zo laat Op de Weegh weten. Van de provincie hoorde hij niets. "Dat zegt van alles, maar daar weid ik nu niet verder over uit".

Gemeente Overbetuwe bespreekt onderzoek met advocaat

De gemeente Overbetuwe liet qua reactie helaas op zich wachten, tot ongenoegen van Op de Weegh. Een dergelijk rapport moet minimaal 11 dagen voor behandeling van de zaak bij de Raad van State zijn ingediend, anders mag het niet meegenomen worden. Het is echter nog niet bekend wanneer het beroepschrift van de gemeente bij de hoogste algemene bestuursrechter van het land wordt behandeld.

"We hebben het rapport van Cor Coenrady Consult ontvangen en bespreken momenteel met de advocaat of het aan de stukken kan worden toegevoegd", zegt een woordvoerder van de gemeente Overbetuwe. "Als de advocaat aangeeft dat het juridisch inderdaad mogelijk is om het aan de zaak toe te voegen, volgt er een collegebesluit om dat te doen. We verwachten daar volgende week duidelijkheid over."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.