Ankeiler: VVD en GroenLinks maken zich grote zorgen over de impact van de ijsproblemen in het Triavium.

- VVD en GroenLinks maken zich grote zorgen over de impact van de ijsproblemen in het Triavium. Halverwege juli werd bekend dat de ijsbaan de deuren niet kan openen op 1 september, omdat een noodzakelijk onderdeel van de installatie die het ijs maakt kapot is en niet meer gerepareerd kan worden. Daardoor wordt opening van de ijsbaan met minimaal drie maanden uitgesteld.

De partijen hebben vragen gesteld aan het stadsbestuur over hoe zij de problemen voor de sporters en andere betrokkenen gaan ondervangen en hoe zij dit gaan bekostigen. Ook willen VVD en GroenLinks dat de verenigingen en sporters snel duidelijkheid krijgen waar zij aan toe zijn.

Verschillende sporten

Het Triavium wordt gebruikt door verschillende sportverenigingen. Het gaat daarbij om zowel individuele sporten zoals schaatsen, shorttrack en kunstschaatsen als om de teamsporten bandy en ijshockey. Normaal gesproken zou het ijsseizoen op 3 september starten met de opening van de ijshockeybaan. Vervolgens zou de hoger gelegen ringbaan worden aangelegd die drie weken later open gaat.

Omdat de badverdamper in het Triavium kapot is, lukt dit niet. VVD en GroenLinks menen zelfs dat er nog meer technische problemen aan de orde zouden zijn: “Vanuit onze contacten hebben we ook vernomen dat er een ander onderhoudsprobleem zou spelen: de koelleidingen in het ijs zouden lekken.”

'Lidmaatschappen en competitietjes onder druk'

VVD-raadslid Sanne Buursink-de Graaf maakt zich zorgen over de impact van de problemen op de sportverenigingen. “Het feit dat er niet direct gesport kan worden bij de seizoensstart, leidt ertoe dat lidmaatschappen worden opgezegd omdat sporters elders hun heil zoeken. Hierdoor kunnen teams uit elkaar vallen en competities onder druk komen te staan. Dit heeft zeer nadelige gevolgen voor het sportaanbod in Nijmegen.”

Ook GroenLinks-raadslid April Ranshuijsen is bezorgd. “Vanwege het beperkte aanbod aan ijsbanen is het lastig om een vervangende sportplek te vinden. Er wordt naar alternatieven gezocht, bijvoorbeeld in Duitsland. Maar dit is kostbaar voor de sporters vanwege de extra reiskosten en reistijd, en bovendien onpraktisch voor de ouders van jonge sporters.”

“Ook nadelige effecten voor niet-sporters”

Buursink-de Graaf denkt dat ook niet-sporters nadelige effecten gaan ondervinden van de problemen in het Triavium. “Ook recreanten, bedrijven die in en rond het Triavium zitten, de horecagelegenheden en het personeel zullen de impact gaan merken. Het is van het grootste belang dat de gemeente snel actie onderneemt en dat er voor 1 oktober tijdelijk ijs ligt.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.