Ankeiler: Een deel van de gemeenten Druten, Beuningen en Overbetuwe is door de provincie Gelderland definitief aangewezen als drinkwaterreserveringsgebied.

- Een deel van de gemeenten Druten, Beuningen en Overbetuwe is door de provincie Gelderland definitief aangewezen als drinkwaterreserveringsgebied. In deze gebieden wordt het grondwater aangewend voor de drinkwatervoorziening. Volgens de provincie kunnen in principe alle bestaande activiteiten gewoon doorgang vinden.

Wel zullen nieuwe bodemenergiesystemen, zoals boren naar aardwarmte, niet mogelijk zijn. Alle activiteiten die het grondwater op enigerlei wijze kunnen aantasten, worden waarschijnlijk verboden in het drinkwaterreserveringsgebied.

De aankondiging van de aanwijzing van het gebied bracht in december vorig jaar enige onrust teweeg bij de gemeente Beuningen, D66 en de lokale partij BN&M. Het college van B&W stuurde daarop een brief naar de provincie, waarin men om duidelijkheid vroeg.

Beuningen dient zienswijze in

Zo wilde het college weten wat de precieze consequenties zijn van de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied. Ook heeft het college een officiële zienswijze ingediend bij de provincie. Op deze wijze wilde men de lokale belangen van Beuningen onder de aandacht brengen van de provincie, zo zegt een gemeentewoordvoerder.

Volgens het Beuningse college introduceert de provincie extra regelgeving om de kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden te beschermen. Deze nieuwe regels vragen veel toezicht en handhaving, zo meent het college.

Vraagtekens bij woningbouw

D66 en BN&M stelden schriftelijke vragen aan het college van B&W. Ze vroegen zich onder meer af, of er financiële consequenties zijn voor de fruittelers in het gebied. Zo moet bijvoorbeeld graven en boren in de grond aan extra regels voldoen en zijn er voor bepaalde activiteiten nieuwe vergunningen nodig.

Daarnaast stellen D66 en BN&M (verreweg de grootste partij in de Beuningse raad) vraagtekens bij de woningbouw. Ze willen weten of er daadwerkelijk risico's zijn voor woningen. "Als er water wordt opgepompt, is er dan kans op verzakking of scheurvorming bij woningen," zo vragen beide politieke partijen.

Tot en met 30 november kan tegen de plannen van de provincie een zienswijze worden ingediend.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.