Ankeiler: De rechtbank in Arnhem oordeelt dat de gemeente Nijmegen onterecht studenten uitsluit als groep voor het verstrekken van de energietoeslag.

- De rechtbank in Arnhem oordeelt dat de gemeente Nijmegen onterecht studenten uitsluit als groep voor het verstrekken van de energietoeslag. Nijmegen stelde eerder dat studenten niet in aanmerking komen voor deze toeslag, omdat de woonsituatie van studenten als groep 'zeer divers' is. De rechtbank is het hier niet mee eens en vindt dat er een 'niet te rechtvaardigen' onderscheid wordt gemaakt.

De gemeente Nijmegen besloot op 21 april dat een student geen eenmalige energietoeslag mocht ontvangen omdat hij student is. Hij was het hier niet mee eens en stelde dat hij als student, ten onrechte werd uitgesloten van het recht op de toeslag. Volgens hem maakte de gemeente een zogenaamd 'ongerechtvaardigd onderscheid' tussen personen die in dezelfde financiële omstandigheden verkeren, namelijk studenten en niet-studenten. Hij beargumenteerde verder dat ook hij de gevolgen voelt van de verhoogde energieprijzen en weinig te besteden heeft.

Diversiteit in woonsituatie onder studenten

De gemeente Nijmegen heeft voor de energietoeslag regels vastgesteld op grond waarvan studenten hier niet voor in aanmerking komen. Dit beleid kwam tot stand naar aanleiding van het advies van minister Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen). De minister adviseerde gemeenten via de landelijke richtlijnen om studenten als categorie uit te sluiten van het recht op een eenmalige energietoeslag. Daarvoor bestaat volgens de minister een gerechtvaardigde - en in principe ook juridisch houdbare - reden: de woonsituatie van studenten is namelijk zeer divers, ook voor wat betreft de energiekosten.

Ongeveer de helft van de studenten woont nog thuis bij de ouders en heeft dus geen eigen energierekening. Voor een aanzienlijk deel gaat het bij uitwonende studenten bijvoorbeeld om kamerbewoners, met een huurprijs inclusief energiekosten. Vanwege deze diversiteit in woonsituatie, achtte de minister voor deze doelgroep de individuele bijzondere bijstand een betere manier om studenten financieel tegemoet te komen dan de algemene energietoeslag.

Gemeente gaat voorbij aan doel wet

De rechtbank oordeelt dat de motivering van de minister te algemeen is. Er wordt hiermee namelijk niet gekeken naar de feitelijke woonsituatie van studenten en aan het doel van de wet. Het doel is namelijk om te voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen als gevolg van de sterk gestegen energierekening ernstig in de financiële problemen komen. De gemeente gaat volgens de rechtbank, aan dit doel voorbij door alle studenten op grond van haar beleid uit te sluiten.

Onder studenten bevinden zich per slot van rekening ook huishoudens of alleenstaanden die die zich voor wat betreft inkomen en energiekosten in precies dezelfde situatie bevinden als niet-studenten die wel in aanmerking komen voor de energietoeslag. Op deze wijze wordt volgens de rechtbank, een niet te rechtvaardigen onderscheid gemaakt en worden studenten als gehele groep ten onrechte uitgesloten.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Meer over

Deel dit artikel