Ankeiler: Voor het uitkeren van de energietoeslag zijn miljoenen door het Rijk beschikbaar gesteld aan de gemeenten in onze regio.

- Voor het uitkeren van de energietoeslag zijn miljoenen door het Rijk beschikbaar gesteld aan de gemeenten in onze regio. Maar er wordt maar weinig gebruik van gemaakt, behalve in Nijmegen. Hier heeft bijna 14% van de huishoudens al 600 euro ontvangen. Toch is hier nog 3,5 miljoen euro over aan niet uitgekeerde energietoeslagen. Ook in Beuningen, Druten, Overbetuwe en Wijchen ligt er nog volop geld op de plank.

De gemeente Nijmegen had in totaal 14 miljoen euro beschikbaar: 10,6 miljoen vanuit het Rijk en 3,4 miljoen werd extra vrijgemaakt door de gemeenteraad. Hier heeft het merendeel - zo’n 11.000 - van de huishoudens de toeslag ambtelijk ontvangen. Dat wil zeggen dat zij de toeslag automatisch gestort hebben gekregen. De gemeente Nijmegen besloot eerst maar 600 euro uit te keren terwijl de andere gemeenten in onze regio (Beuningen, Druten, Overbetuwe en Wijchen) meteen 800 euro storten. Nijmegen zal in september nog eens 200 euro per huishouden overmaken. Na deze storting, is er nog ruim 3,5 miljoen over.

Verhoging toeslag van 800 naar 1300 euro

Begin juli kondigde het kabinet ook een verhoging aan van de energietoeslag van 800 naar 1300 euro. Dit zijn richtbedragen die de gemeente mag overnemen, maar dat niet hoeft te doen. Druten, Overbetuwe, Nijmegen en Wijchen hebben aan RN7 laten weten dit wel te doen. Iedereen die al één keer de energietoeslag heeft ontvangen, mag in het najaar nog eens 500 euro op zijn rekening tegemoet zien.

Dat is in Beuningen anders. De verhoging van 800 naar 1300 euro is nog niet doorgevoerd. "Deze bedragen zijn namelijk streefbedragen waar het college vervolgens een besluit over moet nemen en dat is nog niet gebeurd", laat een woordvoerder weten. "Als het college besluit dit richtbedrag over te nemen, dan zullen we iedereen extra betalen." Het is nog niet bekend wanneer de gemeente Beuningen deze beslissing neemt. Hoewel het Rijk de toeslag ondertussen fors heeft verhoogd naar 1300 euro, is er toch nog veel geld over.

Elke gemeente heeft geld 'over'

In de gemeente Overbetuwe is dat zo'n 350.000 euro. Technisch gezien zouden bijna 450 huishoudens nog aanspraak kunnen maken op de toeslag. Nu heeft in deze gemeente slechts ruim 5% dit gedaan. Ook in Druten ligt dit percentage laag op 6%. Hier is nog 158.000 euro over, goed voor een kleine 200 gezinnen.

In de gemeente Wijchen ligt het percentage van het aantal huishoudens die de toeslag hebben aangevraagd of gekregen hoger - op 7,5% - en ook hier is nog geld over: zo'n 371.400 euro goed voor 464 huishoudens. In Beuningen is het percentage huishoudens dat de energietoeslag heeft ontvangen, het laagste in de regio: slechts 4,5%. Van het gereserveerde bedrag van 750.000 euro, is nog bijna de helft over: 337.200 euro, wat theoretisch nog aan 421 gezinnen uitgekeerd kan worden. Er zijn nog wel 394 aanvragen in behandeling.

'Er is een groep die wel recht heeft op de energietoeslag, maar nog niets heeft aangevraagd'

Irene Verspeek van het Armoedefonds kan niet verklaren waarom er niet meer gebruik wordt gemaakt van de energietoeslag. "Wij zien inderdaad wel dat een deel van de groep die in aanmerking komt, de energietoeslag nog niet heeft aangevraagd. De redenen kunnen divers zijn. Het kan zijn dat men niet op de hoogte is dat ze in aanmerking komen, maar ook dat ze de weg niet kennen om de regeling aan te vragen."

Ze ziet wel dat sommige gemeenten actiever zijn in het zelf opsporen van mensen die in aanmerking komen. "Wij moedigen lokale hulporganisaties aan om hun doelgroep op de regeling te wijzen en hulp te bieden bij het aanvragen ervan."

Nijmegen hanteert als enige 130% van de bijstandsnorm

Bijna alle gemeenten hanteren als inkomensgrens 120% van de bijstandsnorm. De gemeente Nijmegen verhoogde deze norm echter naar 130% van het sociaal minimum. Toenmalig wethouder Petra Molenaar zei eerder: "Doordat we met de energietoeslag aansluiten op ons minimabeleid van 130% van het sociaal minimum, ontvangen meer dan 17.000 huishoudens de toeslag en bereiken we ook de mensen die werken, maar toch in armoede leven.” Er zijn nog zo'n kleine 2.000 aanvragen in behandeling laat de gemeente weten. In totaal zijn er 400 aanvragen afgekeurd.

In alle gemeenten is de aanvraagperiode verlengd. In Nijmegen is dat tot en met 31 december 2022, in Overbetuwe, Druten en Wijchen is dit tot en met 30 juni 2023. Beuningen laat weten dat college nog een besluit moet nemen om de sluitingstermijn van 31 december 2022 te verlengen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel