Ankeiler: De Nijmeegse wethouder van openbare ruimte Jean Paul Broeren (Stadspartij Nijmegen) denkt niet dat het personeelstekort bij Dar gaat leiden tot ernstige vervuiling in Nijmegen of andere regiogemeenten.

- De Nijmeegse wethouder van openbare ruimte Jean Paul Broeren (Stadspartij Nijmegen) denkt niet dat het personeelstekort bij Dar gaat leiden tot ernstige vervuiling in Nijmegen of andere regiogemeenten. De afvalophaler heeft laten weten dat er deze zomer wellicht problemen komen met het op tijd ophalen van huishoudelijk afval en dat de komende twee maanden mogelijk afval niet of later wordt opgehaald.

Prioriteiten

Stadspartij Nijmegen stelde woensdagmiddag bezorgde vragen over het personeelstekort bij Dar aan het college. “Dar heeft al tijdens de coronapandemie een continuïteitsplan opgesteld”, antwoordt de wethouder daarop. “Daarin zijn drie prioriteitenniveaus gemaakt. Het eerste wat afgeschaald wordt bij een tekort aan personeel, is onkruidbestrijding en de inzet van assistent-wijkvegers. Dat heeft de minst impact op de maatschappij. Daarna is het volgende dat afgeschaald wordt de wekelijkse zomerinzameling van GFT-afval, iets wat wij in Nijmegen overigens niet hebben. Maar in de regiogemeenten waar dat wel het geval is, wordt dan afgeschaald naar een tweewekelijkse inzameling. Pas als allerlaatste wordt afgeschaald op de normale inzameling van GFT, restafval en plastic+. Dat blijft de hoogste prioriteit. Ik deel de zorgen dus niet dat het personeelstekort gaat leiden tot ernstige vervuiling.”

“Het speelt vooral nu”

De Stadspartij heeft ook zorgen over dat de communicatie over wijzigingen in het inzamelschema, omdat niet iedereen digitaal vaardig is en men vaste momenten gewend is. “Mensen kunnen bellen naar Dar om navraag te doen. Daarnaast informeren buren elkaar vaak ook. Verder hebben we natuurlijk ook nog de Meld&Herstel-app.” Ook pareert de wethouder zorgen van het CDA dat een personeelstekort bij Dar in de wintermaanden er ook toe zou kunnen leiden dat gladheidsbestrijding in het geding komt. “Het gaat om de zomermaanden en de vakantieperiode. Het piept en het kraakt allemaal een beetje, maar het speelt vooral nu.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.