Ankeiler: In Wijchen slaan de gemeente, de Bibliotheek, de kinderopvang en het onderwijs de handen ineen om (voor)lezen te bevorderen voor kinderen.

- In Wijchen slaan de gemeente, de Bibliotheek, de kinderopvang en het onderwijs de handen ineen om (voor)lezen te bevorderen voor kinderen. Dit omdat Nederlandse jongeren steeds minder lezen, wat ten koste gaat van de leesvaardigheid. Scholen moeten voortaan per kind vijf boeken beschikbaar hebben, er komen workshops voorlezen en Voorleesbakfiets. Peuters kunnen zonder inschrijfkosten een bibliotheekabonnement nemen.

Dalende trend leesvaardigheid

Landelijk is een dalende trend waar te nemen waar het gaat om kinderen en leesvaardigheid, constateert wethouder Nick Derks (VVD). “Nederlandse kinderen en jongeren lezen minder vaak en met minder plezier. Dat werkt ook door naar latere leeftijd: een kwart van de Nederlandse jongeren dreigt het onderwijs te verlaten met een leesniveau dat onvoldoende is om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Daarom is het belangrijk om hier een actieplan op te hebben. We willen de drempel zo laag mogelijk houden voor kinderen om in aanraking te komen met lezen. Daarvoor moet het aanbod van boeken beter toegankelijk zijn voor kinderen en moet er gedurende het onderwijsprogramma meer stilgestaan worden bij lezen.” Voor het Leesoffensief is een kleine 100.000 euro beschikbaar gesteld vanuit de rijksoverheid.

Wijchense cijfers

Van de achtjarigen tot en met elfjarigen in Wijchen wordt 28 procent nooit voorgelezen, blijkt uit onderzoek van het GGD. “Voorlezen is ontzettend belangrijk is voor woordenschatontwikkeling. Ook als kinderen al zelf kunnen lezen, want ouders kunnen boeken lezen die qua woordgebruik en structuur ingewikkelder zijn. Voorlezen draagt ook bij aan het versterken van de sociale band tussen ouder en kind. Laagopgeleide ouders lezen het minst vaak voor. 6 procent van deze leeftijdsgroep leest zelf ook nooit buiten schooltijd en slechts 43 procent haalt de norm van elke dag 15 minuten lezen.” Uit andere cijfers blijkt dat 65 procent van de vmbo-leerlingen lezen niet zo leuk of zelfs vervelend vindt.

(Voor)leescoördinator

In lijn met het Actieplan Leesoffensief Wijchen stellen voorschoolse voorzieningen in Wijchen per locatie minimaal één voorleescoördinator aan. De bibliotheek biedt bijscholing aan om de voorleescoördinatoren een goede basis te geven om hun taak te kunnen uitvoeren. Voor alle pedagogisch medewerkers biedt de bibliotheek meerdere keren per jaar de workshop Interactief Voorlezen en Het juiste boek voor het juiste kind aan. Iedere basisschool in Wijchen stelt per 200 leerlingen een leescoördinator aan. Voor basisscholen zonder leescoördinator biedt de bibliotheek de cursus Open Boek aan.

Vijf boeken per leerling

Scholen moeten volgens het Actieplan minimaal vijf boeken per leerling beschikbaar hebben en tien procent van de collectie met jaarlijks worden vernieuwd. Kinderopvanglocaties hebben een collectie van gemiddeld 20 boekjes per groep. De dorpskernscholen mogen mogelijk samen van één collectie gebruikmaken. Er moeten leesplekken gemaakt worden waar kinderen rustig kunnen lezen. Ook komt er een Voorleesbakfiets waarmee voorleesvoorstellingen worden gegeven op kinderopvangen en in de onderbouw van basisscholen. Ook ouders worden daarbij uitgenodigd. De Voorleesbakfiets wordt ook ingezet tijdens activiteiten in de gemeente om aandacht te besteden aan voorlezen.

Peuterbon

Voor peuters komt er een eigen variant van de BoekStartbon, genaamd de Peuterbon. Met deze bon kunnen ouders hun kind, zonder inschrijfkosten, lid maken van de bibliotheek. Zij krijgen dan ook een speciaal boek over Leesbeest, de mascotte van de bibliotheek. In de Peutermaand worden ook workshops (interactief) voorlezen voor ouders gegeven op de locaties van de kinderopvang. Deze vinden plaats tijdens de Vertelkastvoorstellingen die gegeven worden door de bibliotheek.

Naast de Gemeente Wijchen nemen Kinderopvang de eerste stap, Kinderopvang Kinderdagpaleis, Samenwerkingsstichting Kans en Kleur, Maaswaal College, ProCollege Wijchen en de Bibliotheek Wijchen deel aan het Actieplan Leesoffensief Wijchen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.