Ankeiler: In de toekomst hebben horecagelegenheden aan Nijmeegse pleinen geen terrasvergunning voor onbepaalde tijd meer, maar slechts voor vijf jaar.

- In de toekomst hebben horecagelegenheden aan Nijmeegse pleinen geen terrasvergunning voor onbepaalde tijd meer, maar slechts voor vijf jaar. Daardoor maken ook nieuwe ondernemers aan hetzelfde plein kans op terrasruimte op een zogenaamd ‘eilandterras’. De huidige vergunningen voor onbepaalde tijd worden binnen een jaar omgezet naar een tijdelijke vergunning.

Schaarste

Bij terrasruimte is sprake van schaarste. Een schaarse vergunning mag alleen voor bepaalde tijd worden verleend. De gemeente is verplicht om de ruimte zo te verdelen dat andere horecaondernemers ook een kans maken. Dit doet de gemeente nu dus door vergunningen van onbepaalde tijd om te zetten naar tijdelijke vergunningen. “Dit voorstel draagt bij aan de ambitie om een aantrekkelijk stad te zijn voor werkgevers en werknemers”, laat het Nijmeegse college weten. “Een termijn van vijf jaar zien we als redelijk voor ondernemers om noodzakelijke investeringen zoals zitmeubilair en parasols terug te verdienen. De belastingdienst hanteert deze afschrijftermijn voor dergelijke bedrijfsmiddelen.”

Procedure

De vergunningsprocedure voor eilandterrassen werkt voortaan als volgt: de gemeente maakt bekend dat voor een plein binnen een bepaalde termijn aanvragen kunnen worden ingediend. Daarbij wordt aangegeven om welke gedeelten van een plein het gaat. Alleen tijdig ingediend en volledige aanvragen worden in behandeling genomen. De beschikbare ruimte op een plein wordt vervolgens evenredig verdeeld over de aanvragers. De vergunningen voor een plein hebben vervolgens ook dezelfde ingangsdatum en einddatum. De nadere regels zijn van toepassing op de pleinen Koningsstraat, Grote Markt, Joris Ivensplein, Ganzenheuvel, Waalkade, Plein 1944 en het hoger gelegen gedeelte rond de Mariënburgkapel.

Geen extra grote ‘coronaterrassen’

Extra grote terrassen zoals de afgelopen twee jaar door corona mogelijk waren, komen wat het college betreft niet zomaar terug. Stadspartij Nijmegen en VVD stelden vragen over deze mogelijkheid aan het college, maar krijgen nul op het rekest: “Vanaf het moment dat de anderhalve meter norm is afgeschaft zijn gedoogtoestemmingen voor de ruimere terrassen komen te vervallen", schrijft het college. "Gelet op de zeer uitzonderlijke omstandigheden waarin het gedoogbesluit voor dergelijke terrassen is genomen, is het geen vanzelfsprekendheid dat deze tijdelijke gedoogsituatie een definitieve situatie wordt. Richting ondernemers is altijd aangegeven dat in principe sprake was van een tijdelijke maatregel. Ook is het van belang om oog te hebben voor het gegeven dat een groot aantal horecaondernemers geen kans hadden op een groter terras tijdens corona.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel