Ankeiler: Mede aangespoord door een aangekondigd bezoek van lokale boeren aan de gemeenteraad tijdens diens vergadering donderdagavond, heeft de Wijchense gemeenteraad donderdagavond unaniem een motie van CDA, Kernachtig Wijchen, VVD en D66 aangenomen die oproept om in samenspraak met de provincie en de boeren tot haalbare plannen te komen voor stikstofreductie.

- Mede aangespoord door een aangekondigd bezoek van lokale boeren aan de gemeenteraad tijdens diens vergadering donderdagavond, heeft de Wijchense gemeenteraad donderdagavond unaniem een motie van CDA, Kernachtig Wijchen, VVD en D66 aangenomen die oproept om in samenspraak met de provincie en de boeren tot haalbare plannen te komen voor stikstofreductie. De motie is een gevolg van aangekondigd beleid vanuit Den Haag met betrekking tot stikstofreductie dat ingrijpend gaat zijn voor de agrarische sector en daar voor veel onrust zorgt. De uitwerking daarvan is door het Rijk bij de provincies neergelegd.

“Probleem van de hele samenleving”

Stikstof is een probleem van de hele samenleving, vindt eerste indiener van de motie Bjorn Derksen (CDA), maar het aangekondigde beleid is vooral uitermate ingrijpend voor de agrarische sector, ook in de gemeente Wijchen. “We beseffen dat de uitstoot van stikstof gereduceerd moet worden en daar moeten we met z’n allen wat aan doen. Omdat de bal door het Rijk bij de provincie is gelegd, biedt dit ons kansen om ons te wenden tot provincie Gelderland om samen haalbare en realistische plannen maken voor de toekomst.”

Rol in uitwerking beleid

Strekking van de motie is om te bekijken op welke wijze de gemeente Wijchen een rol kan spelen in de uitwerking van het beleid. “Bijvoorbeeld door gezamenlijk met de provincie lokaal het gesprek over haalbare stikstofreductie op gang te brengen samen met de boeren uit ons buitengebied”, aldus Derksen. “En door bij een te ontwikkelen provinciaal plan in te zetten op bedrijfsinnovatie en -omvorming om stikstofuitstoot te verminderen, en tegelijkertijd perspectief te bieden aan agrariërs en zoveel mogelijk gedwongen bedrijfsverkoop of beëindiging te voorkomen. Ook willen we ingaan op de oproep vanuit een aantal Wijchense boeren in Wijchen om in gesprek te gaan over hoe invulling gegeven kan worden aan een succesvolle stikstofreductie en welke bijdrage de gemeente en Wijchense boeren daaraan kunnen leveren.” Belangrijk daarbij is vooral het gezamenlijk in gesprek blijven, wat nodig is om toegang tot de politiek laagdrempelig te houden, vindt Maikel Lukkezen (D66). “Dan voelt men zich misschien ook niet meer genoodzaakt om snelwegen en distributiecentra te blokkeren.”

“Mogelijkheden voor rol gemeente beperkt”

Wethouder Twan van Bronkhorst (Kernachtig Wijchen) tempert wel de verwachtingen over de daadwerkelijke invloed die Wijchen kan uitoefenen op het beleid. “De mogelijkheden voor gemeentes om zich te mengen in het maken van plannen zijn beperkt. De provincie maakt een uitvoeringplan. Wanneer dat klaar is, kunnen we er met elkaar en met de boeren het gesprek over aangaan.”

Zorgen delen

De boeren hebben tijdens hun bezoek aan Kasteel Wijchen waar de gemeenteraad vergadert volgens het college 'op een heldere en nette manier de zorgen van de sector gedeeld met de gemeenteraad en het college'. Burgemeester Marijke van Beek heeft hun boodschap én lokaal geteelde aardbeien in ontvangst genomen. "Hiermee is meteen de eerste stap gezet tot gezet op lokaal niveau", concludeert Derksen. Naast Wijchen kregen ook de gemeenteraden van West Maas en Waal en Druten donderdagavond bezoek van de boeren met hun tractoren. Ook in de andere gemeenteraden kwamen partijen met moties om de boeren te steunen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.