Ankeiler: Over de zandwinning in Winssen zijn inmiddels drie meetrapporten samengesteld door evenzovele onderzoekbureaus, die door de diverse deskundigen verschillend worden beoordeeld.

- Over de zandwinning in Winssen zijn inmiddels drie meetrapporten samengesteld door evenzovele onderzoekbureaus, die door de diverse deskundigen verschillend worden beoordeeld. Mede daardoor zijn er veel onduidelijkheden over deze zandwinning.

De tweede informatieavond voor gemeenteraadsleden in het gemeentehuis van Beuningen heeft maandagavond dan ook weinig helderheid verschaft. Wel zal wethouder Sijmen Versluijs op zeer korte termijn een gesprek organiseren tussen Nederzand (het ontzandingsbedrijf) en de omwonenden, die al maandenlang klagen over geluidsoverlast.

Geluidswal binnenkort gereed

Nederzand voert een groot aantal maatregelen uit om de geluidsoverlast te beperken. Zo worden de rollers in de transportband vervangen en worden de aandrijfmotoren van deze band ingepakt. Ook wordt er rubberen bekleding aangebracht op de kooiconstructie van de transportband.

Verder start Nederzand met de aanleg van de geluidswal, zoals opgenomen in de milieuvergunning. Volgens Versluijs zal de geluidswal nog vóór de bouwvakvakantie gereed zijn.

"Overheid moet de boel stilleggen"

Nederzand stelt dat de metingen aantonen dat het geluid van de zandwinning onder de normen blijft. De omwonenden zeggen dat het bedrijf nooit zoveel maatregelen zou nemen (met de bijbehorende kosten) als het geluid zich daadwerkelijk beneden de norm bevindt.

De omwonenden wijzen er op dat volgens de verleende vergunning binnen één maand nadat de installatie volledig in gebruik is genomen, er een zogenoemde eindmeting moet plaatsvinden. Die heeft naar mening van de omwonenden nog altijd niet plaatsgehad. "Sinds februari is de zandwinning volledig in bedrijf. Aangezien de eindmeting nog altijd niet heeft plaatsgevonden. is Nederzand in overtreding, en moet de overheid gaan handhaven en de boel stilleggen", aldus de omwonenden.

Installatie anders uitgevoerd dan in vergunning vastgelegd

Wethouder Versluijs bestrijdt dat er momenteel al sprake is van een "representatieve bedrijfssituatie". Versluijs: "Dat betekent formeel-juridisch dat er nog geen eindmeting kan worden uitgevoerd."

Volgens de wethouder is de ontzandingsinstallatie in de praktijk anders uitgevoerd dan in de verleende omgevingsvergunning was vastgelegd. Dat gebeurde met het doel om minder milieu-overlast te veroorzaken, zo meent de wethouder.

Op korte termijn nieuwe geluidsmeting

De omwonenden van de zandwinning in Winssen hebben tussen 2 februari en 26 juni van dit jaar in totaal 145 klachten gemeld bij de regionale Omgevingsdienst (ODRN). Alle klachten kwamen vanuit adressen nabij de transportband of de installatie in de Voorhaven bij de Waal.

In de loop van de avond kwam wethouder Versluijs met de toezegging dat er zo spoedig mogelijk een tussentijdse geluidsmeting zal plaatsvinden, op basis van een zo representatief mogelijke bedrijfssituatie. Dat gebeurt vlak vóór of vlak na de zomervakantie, zo deelde Versluijs mee.

Wethouder dreigt met handhavend optreden

De vraag wat de precieze status van deze meting is, en welke consequenties de gemeente aan de meting verbindt, die bleef aanvankelijk onbeantwoord. Later op de avond verklaarde de wethouder dat er aan de hand van de meting geconcludeerd zal worden of Nederzand al dan niet binnen de normen werkt, zoals in de huidige vergunning is vastgelegd.

"Blijkt dat niet het geval, dan zullen wij handhavend optreden", zo sprak Versluijs. Onder druk van de gemeenteraadsleden kwam hij uiteindelijk tot deze toezegging richting omwonenden.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel