Ankeiler: In amper vier jaar (2017-2021) is de gemiddelde prijs voor een appartement in de gemeente Druten met bijna 70 procent gestegen. Voor een rijtjeswoning gaat het om 45 procent.

- In amper vier jaar (2017-2021) is de gemiddelde prijs voor een appartement in de gemeente Druten met bijna 70 procent gestegen. Voor een rijtjeswoning gaat het om 45 procent. In dezelfde tijdspanne steeg de prijs van een gemiddelde koopwoning met ruim 30 procent naar 315.000 euro. Dat is wel minder dan de 37 procent stijging, die geldt voor de regio.

Dat staat in een zogeheten "uitgangspuntennotitie", waarin de belangrijkste ontwikkelingen op de Drutense woningmarkt staan vermeld. Deze notitie is een aanloop naar de nieuwe Woonvisie voor de gemeente Druten, die in de loop van dit jaar wordt gerealiseerd. De Woonvisie 2022 vervangt de vorige Woonvisie uit 2016.

Meer mensen vestigen zich in Druten

Op dit moment wonen er ongeveer 330 internationale werknemers in de gemeente Druten, van wie ongeveer de helft ook in de gemeente werkt. Zij wonen in reguliere woningen in woonwijken, in bedrijfswoningen op bedrijventerreinen en bij ondernemers op het erf.

Volgens de notitie wonen er zo'n 19.000 mensen in de gemeente Druten. Een toename van ruim 500 inwoners vergeleken met de vorige Woonvisie (2016). Er waren veel meer mensen die zich in de gemeente vestigden, dan dat er vertrokken. De natuurlijke bevolkingsgroei was zeer beperkt. De toenemende vergrijzing speelt hierin een nadrukkelijke rol.

Verdubbeling aantal oudere huishoudens

Uit de notitie blijkt dat het aantal oudere huishoudens in Druten de komende tien jaar zal verdubbelen. Vooral de groep 75-plussers neemt fors toe. Dat heeft gevolgen voor de woningbouw en de woningvraag.

Niet alle ouderen kunnen of willen verhuizen naar een geschikte woning. Veel ouderen hebben er bijvoorbeeld moeite mee om de vertrouwde woonomgeving op te geven. Ouderen geven vaak aan wel te willen verhuizen naar een kleinere geschikte woning, maar in de praktijk doen ze dat uiteindelijk toch niet. In de notitie wordt geconstateerd dat er in Druten nog te weinig plannen zijn, die inspelen op de vraag naar levensloopgeschikte woningen.

Flexwoningen

Woningcorporatie Woonwaarts realiseert op dit moment enkele tijdelijke woningen in Druten en denkt na over de bouw van meer van dit soort woningen. Deze tijdelijke woningen (ook wel flexwoningen genoemd) kunnen bijdragen aan het verminderen van de druk op de sociale woningvoorraad.

Flexwoningen kunnen snel worden gebouwd en veelal zijn er geen langdurige procedures nodig, omdat ze maar voor een tijdelijke periode blijven staan (meestal 10 tot 15 jaar). Wel moeten er geschikte locaties zijn en bestaan er vaak vragen over de kwaliteit van de flexwoningen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel