Ankeiler: De gemeenteraad van Wijchen heeft met het vaststellen van een gewijzigd bestemmingsplan de komst van een hotel bij Thermen Berendonck mogelijk gemaakt.

- De gemeenteraad van Wijchen heeft met het vaststellen van een gewijzigd bestemmingsplan de komst van een hotel bij Thermen Berendonck mogelijk gemaakt. Vanuit de oppositie klinkt kritiek over het feit dat deze ontwikkeling niet meegenomen wordt in een integrale afweging van de toeristische ontwikkelingen in en rondom Alverna en het vennengebied. Het college en de coalitiepartijen menen dat het effect van de komst van het hotel op Alverna en de natuur minimaal zijn.

Logische stap

Het aannemen van het gewijzigde bestemmingsplan dat de komst van het hotel mogelijk maakt is volgens de coalitiepartijen een logische stap. “Dit is een uitwerking van eerder door de raad genomen besluiten over dit gebied”, zegt Wessel Krale (VVD). Ook oppositiepartij Wijchen Lokaal staat helemaal achter de komst van het hotel.

“Wij zijn blij dat er schot in de ontwikkelingen komt. Weer een prachtig complex in Wijchen. Wijchen wordt zee steeds aantrekkelijker voor Nederlandse en buitenlandse toeristen. Alleen nog een omgevingsvergunning aanvragen en starten met de bouw.” Tim Klinkhamer (Kernachtig Wijchen) denkt er hetzelfde over: “Dit is een aanwinst die een uithangbord voor Wijchen kan worden.”

“Natuurbeleving steeds meer voor mensen die ervoor betalen”

GroenLinks zat bij de totstandkoming van de ontwikkelingen in het gebied nog niet in de Wijchense gemeenteraad en betreurt dat er door de komst van Thermen Berendonck een deel van het natuurgebied geprivatiseerd is. “Natuurbeleving wordt zo steeds meer iets voor mensen die er dik voor betalen”, vindt raadslid Pepijn Oomen. “Dat wordt met de komst van hotel nog meer het geval.” De partij maakt zich zorgen over de effecten op de natuur en vindt dat er hier onvoldoende duidelijke afspraken over vastgelegd zijn.

Ook vindt men dat het college gemengde signalen afgeeft: enerzijds claimt men dat de ontwikkeling een positief ‘waterbedeffect’ gaat hebben op de Wijchense economie door uitgaven in winkels en horeca, maar tegelijkertijd schermt men met de notie dat de komst van hotel niet voor meer toeristische druk op de vennen gaat zorgen. “De kans dat iemand die wakker wordt in het hotel ’s ochtends een wandeling in de Berendonck gaat maken is groter dan dat men naar het centrum van Wijchen gaan om te winkelen.”

“Zo geen integrale afweging voor Alverna”

D66 en PvdA verwijten de coalitiepartijen dat ze niet de (tijdens de verkiezingscampagne) beloofde integrale afweging maken van de effecten van verschillende recreatieve ontwikkelingen in en rondom Alverna. “We hebben bij het debat in Alverna beloofd dat we naar hun zorgen zouden luisteren”, zegt Maikel Lukkezen (D66). “Er moet volgens ons een integraal besluit genomen worden met alle plannen in en rondom Alverna in samenhang overwogen, maar toch worden we vandaag geacht een besluit te nemen over de komst van het hotel. Er wordt hier een verkiezingsbelofte gebroken.”

Katja Jamin (PvdA) ‘begrijpt het allemaal niet zo goed meer’. “Wij wilden liever eerst nog een onderzoek en zien hoe zich allemaal nog gaat ontwikkelen. Maar de ontwikkelingen gaan ons nu toch wel inhalen. Er zijn toezeggingen gedaan door de coalitiepartijen naar de inwoners van Alverna dat het geheel, inclusief het hotel, integraal bekeken zou worden. Dat mis ik nu.”

“Hotel valt buiten integrale afweging”

Wat wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) betreft komt er zeker een integrale afweging van de ontwikkelingen rondom Alverna die relevant zijn voor Alverna, maar valt het hotel bij Thermen Berendonck daarbuiten. “Het college wil niet afdoen aan de uitspraken destijds over die integrale benadering, maar het effect van de komst van het hotel op de Heumenseweg en het vennengebied is verwaarloosbaar. Het aantal bezoekers neemt niet significant toe, ze blijven alleen langer.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.