Ankeiler: In Weurt zijn onlangs een aantal nieuwe meetlocaties in gebruik genomen, die milieuverontreiniging kunnen vaststellen.

- In Weurt zijn onlangs een aantal nieuwe meetlocaties in gebruik genomen, die milieuverontreiniging kunnen vaststellen. Het zijn meetpunten om bijvoorbeeld stikstof, benzeen, fijnstof, roet, PAK's en geur te traceren. Wethouder Pascal Cobussen (klimaat) van Beuningen maakte dinsdagavond in de gemeenteraad bekend waar de nieuwe meetpunten zijn geplaatst.

Op aandrang van omwonenden wordt de milieu-uitstoot van het bedrijventerrein TPN-West (gelegen tussen Weurt en de bebouwde kom van Nijmegen) nauwkeuriger in de gaten gehouden. De eerste meetresultaten met betrekking tot stikstof en benzeen zijn naar mening van Cobussen goed te noemen. "De waarden zijn beneden de normen," zei Cobussen.

Extra metingen

Alle metingen zijn terug te vinden op de website van de gemeente Nijmegen. die overigens nog wel in ontwikkeling is, zo vertelde de wethouder. De metingen geven aan hoe schoon de lucht is op een bepaalde plek. Industrie, verkeer en woonwijken liggen in Nijmegen-West en Weurt dicht bij elkaar.

De website dient om de bewoners zo goed mogelijk te informeren over onder meer de asfaltcentrale APN. Ook is op de website alle informatie over luchtverontreiniging te vinden en kunnen mensen overlast melden.

Meten is weten

De gemeenten Nijmegen en Beuningen zijn in 2005 begonnen met het controleren van de luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt. Na harde kritiek vanuit de bewoners en de pers werd begin dit jaar gestart met extra metingen.

De nieuwe meetlocaties zijn gevestigd bij dorpshuis De Kloosterhof in Weurt, de sluis bij de voormalige elektriciteitscentrale en bij de ARN aan de Nieuwe Pieckelaan in Beuningen. Onder het motto "meten is weten" vinden er eens per vier weken metingen plaats, die op de website inzichtelijk worden gemaakt.

Ook de metingen voor fijnstof zijn begonnen, maar die zijn volgens de wethouder nog onvoldoende bruikbaar. Men heeft gemeten bij de Kloosterhof, maar er komt nog een tweede meetpunt bij de sluis. Er moeten nog onderdelen worden geleverd voor de meetapparatuur bij de sluis, maar daar wordt volgens Cobussen wel haast mee gemaakt.

Voor de meting van roet en PAK's is inmiddels een geschikte meetlocatie gevonden in de Pastoor van de Marckstraat in Weurt, ter hoogte van het kanaal. Daar wordt in de komende maanden de meetapparatuur geplaatst.

Voor het regelen van het geuronderzoek komen nog drie bureaus in aanmerking. Beuningen en Nijmegen werken hierbij samen, waarbij er inspraak zal zijn van wijkraden en bedrijven.

­čĺČ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel