Ankeiler: “We hebben niet alleen overdag last van ze, maar ook ‘s avonds en in de weekenden.

- “We hebben niet alleen overdag last van ze, maar ook ‘s avonds en in de weekenden. Motoren die soms wel een half uur stationair aan het draaien zijn en daar komt ook behoorlijk wat stank vanaf”. Wil Nillesen is de overlast van het ‘bedrijventerrein’ pal achter haar huis meer dan zat. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) heeft haar en haar buren recentelijk gelijk gegeven, maar daar is kous niet mee af.

Alles is gedocumenteerd

Nillesen en haar buren aan de Kerkstraat in Weurt klagen al jaren over hun achterburen. Dat zijn de onderhuurders van garagebedrijf Van Haren. Van illegale Airbnb-verhuur van de bedrijfswoning tot intimiderende mensen aan de deur: ze hebben zo’n beetje alles al gezien, maar ook gedocumenteerd. In maart dit jaar hebben ze een officieel verzoek bij de ODRN ingediend om handhaving. En dat hebben ze gewonnen.

Althans: dat staat in één brief van de omgevingsdient. In een andere brief, die op dezelfde dag door dezelfde medewerker van de ODRN is geschreven én verstuurd, staat echter dat de eigenaar van de grond ook een vergunning voor de illegale activiteiten mag aanvragen.

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen is een zelfstandig orgaan, maar zij werkt in opdracht van de gemeente. Ze geven vergunningen af, maar je kunt ook bij ze terecht als je overlast of klachten hebt over een bedrijf.

‘Het is voor ons een signaal dat het niet goed gaat’

“Daar kunnen ze juridisch niet omheen”, legt Freek van Teeseling, gemeenteraadslid van GroenLinks uit. Daarom stuurde hij, samen met BN&M, VVD, D66, SP en PvdA, een brief aan het college van B&W heeft gestuurd, waarin ze helderheid eisen.

“Deze zaak is voor ons een signaal dat er iets niet goed gaat tussen ODRN en burgers en dat pakken we op. Juist ook omdat er voor Weurt veel aan gelegen is dat de leefomgeving bewaakt wordt (met TPN-west, de APN, luchtkwaliteit, de windmolens, zandtransporten etc…). Dan moet je als overheid correct met die burgers omgaan en signalen serieus nemen. Dat lijkt (maar nadrukkelijk, lijkt) hier niet gebeurd te zijn.”

De zes partijen in de gemeenteraad hebben in niet mis te verstane bewoordingen kritiek op het beleid van de gemeente. Ze stellen "dat het tijd is om de steeds verdere uitholling van overheidsgezag als gevolg van slappe handhaving te stoppen".

Lopend handhavingstraject

In een schriftelijke reactie laten de gemeente Beuningen en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen weten dat ze geen inhoudelijke mededelingen doen over deze specifieke situatie, omdat het hier gaat om een lopend handhavingstraject.

"Als je in het algemeen naar het proces kijkt, is het zo dat er, alvorens daadwerkelijk wordt opgetreden, onderzocht moet worden of de situatie gelegaliseerd kan worden", schrijven de gemeente en de ODRN: "Om dat te kunnen beoordelen en vaststellen, is er in dit geval gevraagd een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. De gemeente besluit uiteindelijk of de vergunning verleend wordt en dus de situatie gelegaliseerd wordt of niet."

‘Deze situatie is voor mij onacceptabel’

Nillesen en haar buren laten weten dat het niet specifiek om de garage Van Haren of Pijman gaat. “Het gaat echt om de huurders op het achterliggende terrein. Van de activiteiten van Van Haren en Pijman hebben we geen last.”

Het is natuurlijk wel zo dat de Van Haren eigenaar van de grond is en dus deze activiteiten heeft toegestaan. “Ik vertrouw hem eigenlijk niet meer”, vertelt Nillesen. “Hij zegt het één, maar doet het ander.”

Van Haren: huurder moet vertrekken

Uiteraard hebben wij de eigenaar van de grond - en garagehouder - Van Haren die de grond in bezit heeft, om een reactie gevraagd. Hij laat weten dat hij de betrokken huurder verzocht heeft te vertrekken, want “dit is nooit de bedoeling geweest en voor mij onacceptabel". Hij zegt ook dat hij niet van plan is een vergunning aan te vragen, omdat hij geen extra activiteiten meer wil op dit terrein.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.