Ankeiler: De gemeente Nijmegen onderhandelt niet met asfaltcentrale APN over uitkoop van de fabriek. Dat herhaalde wethouder Noël Vergunst meermaals tegenover de gemeenteraad.

- De gemeente Nijmegen onderhandelt niet met asfaltcentrale APN over uitkoop van de fabriek. Dat herhaalde wethouder Noël Vergunst meermaals tegenover de gemeenteraad. Wel waar, zegt de directeur van de asfaltfabriek nu in een brief aan diezelfde raad.

Niko Poolen, directeur van APN, windt er geen doekjes om. "De wethouder heeft de raad aangegeven dat deze gesprekken niet kunnen worden gekwalificeerd als onderhandeling. Dat heeft ons verbaasd, maar wij willen er geen woordspelletje van maken. Het belangrijkste is dat deze gesprekken uiterst concreet en inhoudelijk waren en niet vrijblijvend."

Samen taxateurs ingeschakeld

De gesprekken op ambtelijk niveau zijn al maanden voor het kennismakingsgesprek met wethouder Vergunst (GroenLinks) gestart. Dat gesprek was op 6 april. Volgens de asfaltdirecteur is er in die gesprekken samen gewerkt aan de uitwerking van het scenario om de omstreden asfaltcentrale op korte termijn (binnen enkele maanden) te sluiten.

Daar zijn ook concrete afspraken uit voortgekomen tussen APN en de gemeente Nijmegen. Poolen: "Het gaat hierbij onder andere over nader onderzoek naar alle onderdelen die bij zo’n sluiting een rol spelen, zoals sanering, de waarde van de grond met opstallen, bijkomende kosten en de timing. Gezamenlijk hebben we een opdrachtbrief voor in te schakelen taxateurs opgesteld."

Ik word daar niet vrolijk van. En dat is nog mild uitgedrukt.
Hans van Hooft, fractievoorzitter SP

Geen zak gemeenschapsgeld cadeau

De gemeenteraad - en ook wethouder Jan Wijnia - hebben eerder gesteld dat het voor iedereen het beste zou zijn als de fabriek zijn biezen pakt. Wie dat dan moet gaan betalen, daar wordt over gesteggeld.

In de gemeenteraad is vooralsnog geen meerderheid om de asfaltcentrale een grote zak gemeenschapsgeld cadeau te doen om de verhuizing te kunnen bekostigen. APN zelf wil niet alle kosten op zich nemen, maar wil wel substantieel bijdragen en heeft zichzelf in de etalage gezet voor 'minder dan 10 miljoen'. Omwonenden klagen steen en been over stank en vrezen voor hun gezondheid.

Zie ook: GLD Dossier asfaltcentrale

"Verkennende gesprekken zitten op een ander niveau als een taxateur inschakelen", meent fractievoorzitter Hans van Hooft van de SP. "Als een wethouder zegt dat het een verkennend gesprek is en niet meer dan dat, dan verbaas ik mij wel over dat er dit soort dingen gebeuren. Dan is er meer gebeurd dan een verkennend gesprek. Ik word daar niet vrolijk van. En dat is nog mild uitgedrukt."

Juridisch uitroken

De gemeenteraad is door het college in een eerder stadium toegezegd over de voortgang van dit gevoelige dossier op de hoogte te worden gehouden. Van Hooft stelde eerder al dat onderhandelingen volgens hem onmiddellijk gestaakt zouden moeten worden omdat een meerderheid van de raadsleden daar helemaal niet de portemonnee voor lijkt te willen trekken.

De gemeente lijkt vooralsnog in te zetten op het juridisch uitroken van de asfaltcentrale. Dat kan door de regels flink aan te scherpen. “Want door ze daarmee op scherp te zetten denk ik dat je sluiting ook kan afdwingen", zei Van Hooft daar in mei in de gemeenteraad over. "Want dan moeten ze namelijk heel veel investeren en dan is het niet meer rendabel.”

Wie zit er nou te liegen?

Van Hooft wil de eestvolgende vergadering opheldering van wethouder Vergunst. Wie zit er nou te liegen? Heeft de wethouder de raadsleden niet de waarheid verteld of roept de directeur van de asfaltcentrale maar wat? Die vraag heeft Omroep Gelderland ook gesteld aan de wethouder, maar een woordvoerder laat het bij een schriftelijk statement zonder antwoord op die vraag.

Binnenkort is er een gesprek tussen de gemeente en de directeur van APN. "Dan staat de communicatie met elkaar, waaronder deze brief die tegelijk met het aanbieden aan de wethouder ook met media is gedeeld, ook op de agenda. Wij reageren nu niet via de media op de inhoud van de brief."

De gemeente Nijmegen en asfaltcentrale APN troffen elkaar afgelopen maand al twee keer voor de rechter in zaken die door de asfaltproducent waren aangespannen. Het zijn tekenen van de door de fabriek voorspelde 'heilloze weg van juridisering' omdat de productie van asfalt in de problemen komt. Dat kost het bedrijf anderhalf miljoen euro per maand. Ook nu denkt APN weer na over eventuele juridische vervolgstappen, valt te lezen in de brief.