Bevat Video: Video
Ankeiler: Om het energienetwerk zo optimaal mogelijk te gebruiken, is een mix van zon- en windenergie van 50/50 verreweg het beste.

- Om het energienetwerk zo optimaal mogelijk te gebruiken, is een mix van zon- en windenergie van 50/50 verreweg het beste. Niet alleen houden we dan de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, het kost ook nog eens minder ruimteopslag en het is sneller realiseerbaar.

Dat zegt Liander, de beheerder van het elektriciteitsnetwerk, dinsdag in antwoord op vragen van RN7. Liander wijst er op dat volgens de RES in de regio Arnhem-Nijmegen in het jaar 2030 een verhouding zon (80 procent) tegen wind (20) zal zijn. De RES is de Regionale EnergieStrategie.

Zon en wind pieken zelden gelijktijdig

Dat heeft volgens Liander een stevige impact op de te ontwikkelen infrastructuur. Een zonopstelling met een vermogen van 10 megawatt kan in een jaar 75 procent minder produceren dan een opstelling van 10 megawatt aan windmolens. Dat komt omdat een windmolen vaker en ook relatief meer energie produceert.

Tekst gaat verder onder de video:

Het waait vaker dan dat de zon schijnt. Behalve het gegeven dat zonnepanelen 's nachts niet produceren, hebben windmolens overdag ook meer opbrengst. Bovendien pieken zon en wind zelden gelijktijdig, bij heel veel zon is er weinig wind en andersom, zo stelt Liander.

Potentieel stations niet goed benut

Aangezien Liander als netbeheerder verplicht is om aan te sluiten, moet Liander de elektriciteitsstations verzwaren. Liander: "En dat zonder dat het maximale potentieel van de stations wordt benut. Hierdoor ontstaan onnodig maatschappelijke kosten. Daarnaast kost het ontwikkelen van stations veel tijd en ruimte."

Een mix van zon/wind van 50/50 betekent volgens Liander minder congestie op het elektriciteitsnetwerk. Zoals bekend zitten de stroomverdeelstations van Wijchen, Druten, Leuth en Nijmegen-Noord op de top van hun capaciteit. Dat geeft problemen bij de teruglevering van stroom aan het netwerk, terwijl een deel van de nieuwe aansluitingen op een wachtlijst komt te staan.

Energieprijzen blijven waarschijnlijk hoog

Het belang van de energietransitie is dit jaar alleen nog maar verder toegenomen. De berichten over de klimaatveranderingen zijn alarmerend. Zo zijn er alweer bosbranden in Siberië en worden India en Pakistan getroffen door een ongekend lange hittegolf, nota bene in het voorjaar.

Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen voor energie scherp gestegen en deze week is ons land afgesloten van het Russisch aardgas. De energieprijzen zullen waarschijnlijk niet dalen en komende winter ontstaan er mogelijk energietekorten.

Politiek en maatschappij bepalen energie keuzes

Liander stelt nadrukkelijk dat de keuze voor wind-, zonne-energie of een andere energieproductie-installatie een politieke en maatschappelijke keuze is, die wordt gemaakt door provincies, gemeenten en waterschappen verenigd in de RES.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.