Ankeiler: Door de ‘botte opstelling’ van de gemeente Nijmegen lijdt asfaltcentrale APN anderhalf miljoen euro schade. Per maand.

- Door de ‘botte opstelling’ van de gemeente Nijmegen lijdt asfaltcentrale APN anderhalf miljoen euro schade. Per maand. Dat werd maandagochtend duidelijk tijdens een zitting in de rechtbank in Arnhem.

APN daagde de gemeente Nijmegen voor een tweede keer binnen een maand voor de rechter omdat de asfaltproductie in de problemen komt. Opnieuw gaat het om een opdracht van Rijkswaterstaat om asfalt te produceren voor wegenonderhoud.

Half mei ging het om werkzaamheden aan het Velperbroekcircuit in Arnhem, nu om onderhoud aan de snelweg A73 bij Malden. Het eerste asfalt moet komende woensdag al de deur uit.

De asfaltfabriek wil daar een speciale stof – gemodificeerd bitumen – voor gebruiken. Dat valt volgens de gemeente Nijmegen niet binnen de vergunning en volgens APN zelf wel. Wie er gelijk heeft wordt nog onderzocht.

Hoofpijndossier

De vervuilende en stinkende asfaltproducent is een hoofdpijndossier voor de gemeente Nijmegen en een kwelling voor de mensen die in de omgeving wonen. Na protesten van omwonenden hebben raadsleden al uitgesproken dat de centrale dicht moet, maar dat gaat niet zomaar.

Zie ook: GLD Dossier asfaltcentrale

Volgens de gemeente Nijmegen moet er opgetreden worden omdat dat fabriek steeds harder gaat stinken. Mogelijk komt dat door het gebruik van het gemodificeerde bitumen, maar dat is niet zeker. Tijdens de productie voor het Velperbroekcircuit stonk het in Nijmegen-West niet meer dan anders wanneer de asfaltfabriek in bedrijf is.

De advocaten van beide zijden trokken fel van leer dinsdag voor de rechter in Arnhem. Volgens advocaat Remco Bäcker van de asfaltfabriek schudt de gemeente maar wat uit de mouw zonder dat ze gedegen onderzoek doet. “Het gaat hier wel ergens over”, aldus Bäcker die vindt dat toename van de overlast dan wel hard gemaakt moet worden. “Dat is helemaal niet aangetoond.”

Anderhalf miljoen per maand

De advocaat van de gemeente Nijmegen – Rachid Benhadi – stelde onder meer dat de door APN naar voren gebrachte verstrekkende financiële gevolgen en het niet kunnen nakomen van opdrachtverplichtingen in het geheel niet is onderbouwd.

Zijn collega Bäcker schetste ter zitting een kostenplaatje voor de aanwezigen. “De schade die APN oploopt door botte opstelling van de gemeente is enorm. Afhankelijk van hoeveel er moet worden geproduceerd heb je het over anderhalf miljoen per maand. Opdrachtgevers haken af. Wrang, omdat we strak uitvoering hebben gegeven aan de opdracht van de vorige uitspraak. En er was niet of nauwelijks sprake van geuroverlast.”

Rechter kritisch

Advocaat Benhadi wees de rechter ook op de vorige uitspraak. Daarin staat dat het gebruik van gemodificeerd bitumen alleen voor het onderhoud aan het Velperbroekcircuit mocht.

De rechter was daar ook kritisch over: “Waarom neemt u nu nieuwe opdrachten aan? De vorige uitspraak gold alleen voor dat weekend”, hield ze de vertegenwoordigers van APN voor. “Moet u daar niet uit opmaken dat u geen nieuwe opdrachten aan moet nemen?”

De rechter was ook kritisch naar de gemeente Nijmegen. Het is niet duidelijk of er sprake van een overtreding en de bewijslast ligt bij de gemeente. Het is wachten nu op een hoorzitting van de gemeente. Daar is geuronderzoek van APN voor nodig. Het zou kunnen dat de door APN gewenste manier van asfalt produceren binnen de bestaande vergunning valt.

“U doet niks”, verweet de rechter de gemeente. “Ik krijg daar een beeld bij van een overheid waar ik niet vrolijk van word.” “En u neemt allemaal opdrachten aan”, wierp ze de asfaltproducent voor de voeten. “U heeft beiden boter op uw hoofd.”

Ze wilde ook weten of het asfalt niet ergens anders geproduceerd kan worden. Dan moet het van verder weg komen, bracht de advocaat van APN daar tegenin. Dat is duurder en milieuonvriendelijker.

'Dan zitten we hier volgende maand weer!'

De rechter wilde verder weten of de gemeente kan leven met productie waarbij weer metingen worden verricht, zoals ook half mei is gebeurd. Een ambtenaar van gemeente verzuchtte dat ie vreest dat het hek dan van de dam is: “En dan? Waar houdt het op? Dan zitten we hier volgende maand weer!”

Volgens advocaat Bäcker van APN zit de gemeente niet fair in de strijd: “We hebben hier te maken met een bedrijf dat beschikt over een vergunning. Als je kijkt hoe strak de gemeente Nijmegen naar APN kijkt mag je omgekeerd verwachten de gemeente zich ook aan de wet houdt. Tot de gemeente besloot dat ze APN weg wilde hebben was er eigenlijk geen probleem.”

Toenmalig directeur Gijs Naarding van APN schetste in april al dat de consequentie van de opstelling van de gemeente is dat die zo aanstuurt op 'de heilloze weg van juridisering'. "APN kan niet anders dan, opererend binnen wet- en regelgeving, haar belangen en die van haar klanten en medewerkers behartigen. Dat zal in sommige gevallen helaas niet anders kunnen dan voor de rechter.”

De uitspraak volgt dinsdag in de loop van de ochtend.

Zie ook: