Afdrukken
Ankeiler: Op het voormalige Compaq-terrein aan de Nieuwe Dukenburgseweg moeten 500 tijdelijke woningen gerealiseerd worden, maar het project genaamd NDW21 kost volgens de gemeente Nijmegen ‘meer tijd dan verwacht en gewenst’.

- Op het voormalige Compaq-terrein aan de Nieuwe Dukenburgseweg moeten 500 tijdelijke woningen gerealiseerd worden, maar het project genaamd NDW21 kost volgens de gemeente Nijmegen ‘meer tijd dan verwacht en gewenst’. Dat is te wijden aan stijgende bouwkosten en langere levertijden. Daar komt het feit bovenop dat niet de gemeente zelf, maar woningcorporaties daarvoor opdraaien en het nog maar de vraag is of deze dat in de huidige markt nog wel kunnen betalen.

Complexe markt

Stijgende bouwkosten zijn op zichzelf niets bijzonders. “Daar hebben we bij heel veel projecten mee te maken”, zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). “De bouwmarkt is nog complexer geworden door de oorlog in Oekraïne. Leveringen laten op zich wachten en beschikbare menskracht is schaars. Daar komt bij dat woningcorporaties deze woningen moeten gaan realiseren. Zij moeten dus afspraken kunnen maken met leveranciers en het hangt af van de uiteindelijke kosten of ze dat wel kunnen betalen. Dat is relevant voor het slagen van het project. Maar ik vertrouw erop dat ze dat gaat lukken.”

Vertraging in de planning

Vergunst schat de vertraging die het project oploopt op zo’n anderhalf jaar. “Eigenlijk hadden we eind vorig jaar al de woningen gerealiseerd willen hebben.” De Nijmeegse woningcorporaties hebben aangegeven nu rond de jaarwisseling van 2022-2023 te willen starten met de realisatie van het eerste blok flexibele woningen. Het eerste kwartaal van 2023 moet het eerste blok van de flexibele woningen zijn gerealiseerd. De corporaties verwachten dat rond de zomer 2023 alle blokken flexibele woningen zijn gerealiseerd. Lastig is dat NDW21 ook een beoogde locatie is voor de tijdelijke opvang van bewoners van daklozenopvang De Hulsen terwijl daar een nieuwe gebouw voor wordt gerealiseerd. "Daarom wil iedereen ook heel graag dat dit project slaagt", zegt wethouder Grete Visser (D66). "Maar deze situatie is meer overmacht dan iets anders."

Het project NDW21

Met de Nijmeegse Woningcorporaties Woonwaarts, Talis, SSHN en Portaal heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met afspraken over de realisatie van circa 500 flexibele woningen door de woningcorporaties bij het huidige UWV-gebouw aan de Nieuwe Dukenburgsweg, een project dat NDW21 genoemd wordt. De gemeente maakt de grond bouw- en woonrijp en de woningcorporaties kopen, plaatsen en exploiteren de 500 flexibele woningen. Het betreft circa 75 kleine sociale huurwoningen voor studenten, 375 woningen voor sociale huur en 50 woningen voor middeldure huur. Het gaat om kleine woningen met een oppervlaktes van 20m², 40m² en 60 m². Daarnaast worden er 10 tot 12 percelen uitgeven voor tijdelijke woningen met particulier opdrachtgeverschap en zou er ruimte is voor circa 10 tijdelijke werkruimten of ateliers. Ook moet er begin 2023 een kleine buurtvoorziening gerealiseerd zijn. In alle gevallen gaat het om een toekomstperspectief van 15 tot 25 jaar. Met het project is een rijkssubsidie van 2,5 miljoen euro gemoeid.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel