Ankeiler: De problemen met asfaltcentrale APN oplossen gaat miljoenen kosten.

- De problemen met asfaltcentrale APN oplossen gaat miljoenen kosten. De gemeente Nijmegen en de eigenaar van de centrale stevenen af op een felle juridische strijd over wie die rekening moet gaan betalen.

De vervuilende en stinkende asfaltproducent is een hoofdpijndossier voor de gemeente Nijmegen en een kwelling voor de mensen die in de omgeving wonen. Na protesten van omwonenden hebben raadsleden al uitgesproken dat de centrale dicht moet, maar dat gaat niet zomaar.

Zie ook: GLD Dossier asfaltcentrale

Milieudeskundige Cor Coenrady die de omwonenden bijstaat, schrijft in een recent rapport dat alle mogelijke oplossingen miljoenen gaan kosten: Niets doen, (“doormodderen”, aldus Coenrady), vertrek van Energieweg in Nijmegen, of de fabriek aanpassen. Dat kan naar een Rotterdams voorbeeld of zoals recent is gedaan met een fabriek in Den Bosch. In beide gevallen gaat het dan om het toepassen van zogeheten Best Beschikbare Technieken. Dat is niet iets wat mag, maar wettelijk moet.

Prijs van een volledige asfaltcentrale

Duur is het allemaal wel. Coenrady schetst in zijn rapport het kostenplaatje van de Rotterdamse variant: “Kosten van de installatie zijn ongeveer 4,5 miljoen euro. Dit is ongeveer net zo duur als een volledige asfaltcentrale.”

Volgens de milieudeskundige had de gemeente Nijmegen middels de omgevingsdienst ODRN daar vorig jaar op door kunnen pakken. Dat vindt ook Roel van Tiel, die namens omwonenden van verschillende wijken optreedt als woordvoerder. “Dat kon op basis van de zogenoemde Best Beschikbare Technieken. Die zijn verplicht, dus ga er eens aan voldoen als de wiedeweerga. En zo niet: dwangsom voor elke dag dat je niet voldoet.”

Vertrek voor minder dan 10 miljoen

Bouwbedrijf Dura Vermeer, eigenaar van APN, voelt de druk ook. Dat blijkt uit de woorden van de woordvoerder. “De afgelopen jaren is het draagvlak bij bewoners én politiek onder (zware) druk komen te staan."

Het bedrijf heeft al gezegd de asfaltcentrale te willen verkopen aan de gemeente voor minder dan 10 miljoen euro en schetst een lange juridische strijd met de gemeente als de productie in de problemen komt. "De gemeente Nijmegen en APN hebben al langdurig overleg en tijdens deze gesprekken is ook de wenselijkheid naar voren gekomen om het scenario van sluiting van onze centrale op korte termijn te onderzoeken."

Zij laten gewoon die toko staan en stoken maar.
Roel van Tiel, omwonende

Wie gaat betalen?

Omwonende Roel van Tiel constateert een patstelling. “Zij laten gewoon die toko staan en stoken maar. Net zo lang tot de irritatie zo hoog is opgelopen tot iemand de portemonnee trekt. Dat is hun strategie. APN wil wel weg, maar wil een zak geld mee. En de gemeente wil ze weg hebben maar geen geld betalen.”

Ook de gemeenteraad begint zich weer te roeren in het asfaltdossier, bleek tijdens de laatste raadsvergadering. Ammar Selman van de PvdA wil meer weten over de gesprekken tussen gemeente en APN over sluiting en vertrek.

“Voor de Partij van de Arbeid, GewoonNijmegen.Nu en Stadspartij Nijmegen staat één ding vast: dat de sluiting van APN hoe dan ook plaats moet vinden. Het gaat hier immers over de gezondheid van onze inwoners. Stank en uitstoot van schadelijke stoffen moeten echt stoppen.”

'Geen sprake van onderhandeling'

Wethouder Noël Vergunst bevestigt dat er al vanaf december gesprekken over een mogelijk vertrek van APN zijn waarbij de gemeente Dura Vermeer uitkoopt. Maar hij benadrukt dat de gesprekken slechts ‘verkennend’ zijn en op verzoek van Dura Vermeer. “Er is ook geen sprake van onderhandeling of anderszins.”

Een meerderheid van de raad heeft zich overigens nooit uitgesproken over uitkoop van APN, memoreerde SP-voorman Hans van Hooft nog maar eens. “Wat mij dan verbaast is dat de wethouder in gesprek gaat over een uitkoop waar nog geen enkel fiat voor is.”

Portemonnee niet trekken

Van Hooft wil dan ook staking van die onderhandelingen, die volgens hem dus al wel aangevangen zijn door over mogelijke uitkoop te praten. “Ik zou daar de portemonnee in ieder geval niet zo voor willen trekken.”

In plaats daarvan wil hij de juridische weg volgen. “Want door ze daarmee op scherp te zetten denk ik dat je sluiting ook kan afdwingen. Namelijk door de Best Beschikbare Technieken bij ze af te dwingen. Want dan moeten ze namelijk heel veel investeren en dan is het niet meer rendabel.”

Zie ook: