Afdrukken
Bevat Audio: Audio
Ankeiler: De partijen die in Nijmegen onderhandelen over een nieuwe coalitie, voeren 'stadsgesprekken' met Nijmegenaren. Een poging tot burgerparticipatie.

- De partijen die in Nijmegen onderhandelen over een nieuwe coalitie, voeren 'stadsgesprekken' met Nijmegenaren. Een poging tot burgerparticipatie. Columnist Vincent Cantrijn zet daar vraagtekens bij.

Circulair

Zeven jaar geleden schreef ik in een column hoe de wethouder Volkshuisvesting van Venlo in 1976 omging met participatie. Zijn strategie was redelijk simpel: “Ik spreek één keer per jaar in lunchroom Thomassen met het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Dan hoor ik van alles wat ik wel kan gebruiken.” Ik moest aan deze uitspraak denken toen ik afgelopen week het eerste Stadsgesprek in Brebl bijwoonde. Niet dat de pak ‘m beet veertig aanwezigen enigszins leken op het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Verre van dat. Maar het had toch veel weg van een ons-kent-ons bijeenkomst met de gebruikelijke personen. Wat GroenLinks, D66 en de Stadspartij tijdens de drie Stadsgesprekken horen kan gebruikt worden voor het nieuwe Coalitieakkoord.

Het is de zoveelste poging om iets te doen aan het probleem dat “we” wel spreken, maar dat “ze” niet luisteren. De zoveelste poging. Dat is het en niets anders. Alsof er nooit Inspraakverordeningen, wijkraden, klankbordgroepen, het G100-café, Expeditie 2030, Tienpuntenplan Inwonersparticipatie zijn geweest. Te veel om op te noemen. Maar allemaal onder de noemer van participatie om politiek en burger dichter bij elkaar te brengen. Terwijl veel mensen pas in actie komen als ze vinden dat iets hen direct op een negatieve manier raakt. Een Hazenkamper die alle negatieve commotie over het bouwplan op de ROC-locatie aan de Vossenlaan klinkklare onzin vindt heeft geen schijn van kans om in het bestuur van de wijkraad Hazenkamp te komen. Het gaat om de tegenstanders. Daar wordt naar geluisterd. Het meest recente voorbeeld stond afgelopen week in de besluitenlijst van het college. Het college heeft het bestemmingsplan vastgesteld voor het woningbouwplan op het terrein van de Batava Boterfabriek op de hoek Voorstadslaan / Weurtseweg. Er is jarenlang gesteggeld met buurtbewoners over dit bouwplan. Het resultaat van dit gesteggel staat in de bijgeleverde participatieparagraaf. Luister en huiver. Geplande dakterrassen zijn geschrapt, omdat buurtbewoners vanuit hun eigen tuin bepaalden dat nieuwe bewoners niet op een dakterras van de zon mogen genieten. De architectuur van het bouwplan is aangepast aan de wensen van de buurtbewoners. En er komt een dure half verdiepte parkeergarage, omdat er anders te weinig plek in de straat is voor hun eigen auto’s. Wat de nieuwe bewoners er van vinden? Die wordt niks gevraagd. Consument gericht bouwen? Een beetje haast maken met de woningbouwopgave? Nooit van gehoord. Het is bouwen wat buurtbewoners na jarenlang oeverloos soebatten willen toestaan. En anders maar niet. Hier word ik heel erg verdrietig van.

Ik heb horen fluisteren dat er een wethouder Participatie gaat komen. Hoewel ik op voorhand te doen heb met de man of vrouw die deze portefeuille krijgt werd ik toch wel een beetje vrolijk. Want stel je toch eens voor dat Rosalie Thomassen namens de Stadspartij deze portefeuille krijgt. Hoe mooi zou dat zijn. In 1976 ging de Venlose wethouder regelmatig naar lunchroom Thomassen om te horen wat er zoal speelde in de samenleving. Binnenkort doet wethouder Thomassen regelmatig hetzelfde in Brebl. Is in ieder geval de obligate participatie circulair.

Vincent Cantrijn

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel