Ankeiler: De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor de gemeente Wijchen is nu officieel geopend.

- De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor de gemeente Wijchen is nu officieel geopend. De profielschets is tijdens een speciale raadsvergadering aangeboden aan Commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland John Berends. Wijchen is één van de tien gemeenten in de provincie Gelderland die op zoek is naar een nieuwe burgemeester. De vacature wordt per 25 mei gedurende drie weken opengesteld voor sollicitanten. Begin maart 2020 werd afscheid genomen van burgemeester Hans Verheijen (CDA). Marijke van Beek (PvdA) werd daarna aangesteld als plaatsvervangend burgemeester met het oog op een eventuele op handen zijnde bestuurlijke fusie met Druten.

Profielschets

Als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad was het aan Rob Albersnagel (Kernachtig Wijchen) om de profielschets te presenteren. Verschillende partijen hebben hun zegje mogen doen: naast een werkgroep van de gemeenteraad ook maatschappelijke partijen, regiogemeenten en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid én natuurlijk de inwoners die een digitale enquête konden invullen. Daaruit is gekomen dat bestuurlijk realisme en slagkracht van groot belang is. De burgemeester moet ook inspirerend en verbindend zijn, en moet weten wat er speelt en daar ook wat aan doen. Hij of zij moet zichtbaar en benaderbaar zijn en met een luisterend oor dingen uit de samenleving ophalen. Ook moet de nieuwe burgemeester de nodige flair hebben waarmee hij of zij mensen en organisaties bij elkaar brengen en de neuzen dezelfde richting in krijgt. Verder moet de burgemeester betrouwbaar en integer zijn en actief zijn op het gebied openbare orde en veiligheid. Hij of zij moet goed samenwerken met partners in regio en daarbij oog hebben voor al deze partijen. “Kwaliteit staat voorop,” voegt Albersnagel er nog aan toe. “Degene die het best past, wordt het. Iedereen die vindt dat hij of zij in dit profiel past, ongeacht gender, sekse, culturele achtergrond, religie, handicap of beperking, mag zich vrij voelen op deze vacature te solliciteren.”

“Iemand uit de commerciële sector ligt niet voor de hand”

Vervolgens was het aan Berends om vragen te stellen over de profielschets. Zo wilde hij weten welke taken de burgemeester naast openbare orde en veiligheid in diens portefeuille krijgt. “Het vergroten van inwonerbetrokkenheid,” zegt Helga Janssen (Kernachtig Wijchen). “Als aanjager, maar ook door met een ontwikkelagenda voor lokale democratie te komen. Daarnaast het nemen van stappen wat betreft samenwerking in de regio en daar ook zijn of haar mannetje te staan.” De nieuwe burgemeester moet relevante ervaring hebben in het publieke domein, merkt Berends op, maar mag het ook een zijinstromer met bestuurlijke ervaring zijn? “Bij voorkeur bestuurlijke ervaring het openbaar bestuur, maar ook in de bredere zin”, antwoordt Miranda Muller (D66). “Zoals bij het Openbaar Ministerie of Rijkswaterstaat. Iemand uit de commerciële sector ligt niet direct voor de hand.” Wat moeten de kandidaten weten over hoe het werkt in de Wijchense gemeenteraad? “In het coalitieakkoord wordt de wens uitgesproken tot een brede samenwerking, dus tussen coalitie- en oppositiepartijen”, zegt Titus Burgers (PvdA). “Het is belangrijk dat de burgemeester dat mee uitdraagt en dat we op die methode een professionaliseringsslag willen maken.”

Wensen van de raadsfracties

Berends vroeg ook alle partijen in de raad om kort aan te geven wat voor hen de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe burgemeester moeten zijn. Het CDA vindt het belangrijk dat de burgemeester ‘authentiek, empathisch, benaderbaar en een goede ambassadeur en bruggenbouwer in de regio is die natuurlijk leiderschap laat zien’. Voor Kernachtig Wijchen moet de burgemeester ‘verbindend, besluitvaardig en doortastend op openbare orde en veiligheid, maar wel de menselijke maat in het oog houden’. GroenLinks wil dat de burgemeester ‘integer is, een goed moreel kompas heeft en het democratisch besluitvormingsproces goed kan bewaken’. De PvdA wil ‘een inspirerende burgemeester die de grote zwijgende meerderheid in de samenleving weet te bereiken’. De VVD vraagt om ‘bestuurlijke sensibiliteit en een goed gevoel voor de verhoudingen’ en Wijchen Lokaal om ‘daadkracht’. D66 wil dat de nieuwe burgemeester ‘goed kan schakelen tussen diens verschillende rollen’.

DNA van de gemeente

Vanuit de raad kreeg Berends zelfs de vraag wat hij zelf nu belangrijk vindt in de nieuwe burgemeester voor de gemeente Wijchen. “Ik wil weten of een kandidaat in de gaten heeft hoe uw gemeente in elkaar zit. Of hij of zij zich dat eigen gemaakt heeft en een gevoel heeft bij dat DNA van de gemeente. Er moet wel sprake zijn van een match. Daarnaast is het belangrijk dat de burgemeester goed kan omgaan met conflictsituaties in de regio, zoals rondom de bestuurlijke fusie, en een brugfunctie kan vervullen op weg naar de toekomst.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel