Ankeiler: De Nijmeegse Wooncoalitie heeft een rapport gepubliceerd over de problemen rondom huisvesting voor internationale studenten.

- De Nijmeegse Wooncoalitie heeft een rapport gepubliceerd over de problemen rondom huisvesting voor internationale studenten. Hierin roepen ze op tot verandering en één daarvan is dat de onderwijsinstellingen zoals de HAN en Radboud Universiteit moeten stoppen met adverteren voor internationale studenten wanneer ze huisvesting niet kunnen garanderen na het eerste studiejaar.

'Geen kamer: kom niet'

De Radboud Universiteit laat weten dat zij nooit voor groter maar alleen voor beter zijn gegaan. "We hebben géén groeiambitie", benadrukt de woordvoerder, "maar we hebben niet de controle over hoeveel studenten zich inschrijven. In Europa is er vrij verkeer van personen dus iedereen mag zich inschrijven. Wel raden wij internationale studenten die bij aanvang van het studiejaar die geen kamer hebben gevonden, echt af om te komen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat studenten die bij ons willen gaan studeren, huisvesting hebben."

Ook probeert de universiteit zelf oplossingen te bedenken voor de krappe woningmarkt zoals huisvesting op de campus. "Eén van die oplossingen zou studentenhuisvesting in de Erasmustoren kunnen zijn", legt een woordvoerder uit. "Het gebouw komt in de toekomst gedeeltelijk leeg te staan omdat de geesteswetenschappen gaan verhuizen. Dit kost echter wel tijd en ook zal een andere partij dan de universiteit gerealiseerd moeten worden."

'We blijven buitenlandse studenten werven'

"We zijn blij met een partij die opkomt voor de belangen van huurders, en daarmee voor onze (internationale) studenten", laat de Hogeschool Arnhem Nijmegen weten. "Daarnaast blijft het zeker relevant om in onze voorlichting naar onze internationale studenten een realistisch beeld te scheppen ten aanzien van de Nederlandse woningmarkt. Voor buitenlandse studenten van buiten de EU zorgen we het eerste jaar actief voor huisvesting. Daarover hebben we afspraken met de SSH&."

"Maar om verschillende redenen vinden we het wel belangrijk om buitenlandse studenten te blijven werven. Het gaat hierbij niet om studentenaantallen, maar ook om onze andere studenten een ruime blik en internationale context te kunnen bieden. Bovendien hebben buitenlandse studenten een toegevoegde waarde voor de regionale en nationale arbeidsmarkt (denk aan de krappe arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de techniek)", legt een woordvoerder van de HAN uit. Zo'n vier procent van het totaal aantal studenten aan de HAN, komt overigens uit het buitenland: dat zijn 1500 personen.

Nu wel onderhuur short stay SSH& toegestaan

De grootste studentenhuisvester in Nijmegen SSH& herkent de problemen en is ook met de onderwijsinstellingen in gesprek over welke type product en contractvorm passend is voor welke type internationale student. Maar dat vergt tijd en "de werving voor het komend studiejaar heeft al plaatsgevonden", laat een woordvoeder weten. "Gezien de huidige spanning op de markt snappen we de oproep op enige terughoudendheid in de werving wel."

SSH& heeft wel nagedacht over een oplossing voor de internationale studenten die langer dan een jaar studeren: voorheen zaten zij aan een jaarcontract van een short stay-kamer vast. Nu mogen ze vanaf het tweede semester wél hun kamer onderverhuren indien zij voor het aflopen van het contract een andere, meer permanentere, kamer vinden.

'Er moet een discriminatie-meldpunt komen'

Mika Kraft, fractievolger van de PvdA Nijmegen, maakt zich al langer zorgen over de lastige situatie waarin internationale studenten zich bevinden op het gebied van huisvesting. Door het rapport van de wooncoalitie, gaat hij - samen met de PvdD Nijmegen - woensdag de Nijmeegse college hierover vragen stellen. Interim wethouder Jan Wijnia zegde namelijk in februari dit jaar toe de raad te gaan informeren naar de mogelijkheden van een zogenaamd 'discriminatie-meldpunt' voor internationale studenten. Zo zou er inzicht komen naar de omvang van discriminatie op het gebied van huisvesting en andere misstanden waar zij mee te maken krijgen.

"De deadline voor deze toezegging inmiddels is overschreden en met het zicht op het zomerreces, vrees ik dat er geen maatregelen meer kunnen worden genomen voor studenten die komend collegejaar op zoek zijn naar een nieuwe kamer", legt hij uit. "Zo'n meldpunt heeft vooral zin heeft in de zomerperiode. Dan zijn de meeste studenten op zoek zijn naar een nieuwe kamer en kan dus veel data worden verzameld."

'Verkameringsverbod moet worden afgeschaft'

De Wooncoalitie roept in het rapport verder op tot het afschaffen van het verkameringsverbod. Zo kunnen er direct meer studentenkamers worden gerealiseerd op de particuliere markt', staat er te lezen. De coalitie stelt zich overigens als doel bij te dragen aan het oplossen van wooncrisis en bestaat uit personen en sympathisanten vanuit: PvdA Nijmegen, ROOD, Groenlinks Nijmegen, JS Arnhem-Nijmegen, DWARS Gelderland, Bij1 Arnhem-Nijmegen, Communistische Jongeren Beweging, Voor14 Nijmegen, Internationale Socialisten en Studentenvakbond AKKU.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.