Afdrukken
Ankeiler: De gemeente Beuningen is bereid om de normen voor de vergunning van Nederzand in het project Geertjesgolf in Winssen verder aan te scherpen.

- De gemeente Beuningen is bereid om de normen voor de vergunning van Nederzand in het project Geertjesgolf in Winssen verder aan te scherpen. Dat zei wethouder Sijmen Versluijs dinsdagavond op de commissievergadering Ruimte in het gemeentehuis.

Als blijkt dat omwonenden geluidsoverlast blijven ervaren, dan moet de vergunning volgens de wethouder worden aangepast. Fractievoorzitter Peter Lam van D66 verklaarde dat naar mening van de inwoners de overlast met betrekking tot het laagfrequent geluid momenteel eerder toeneemt dan minder wordt. "Bij verschillende mensen trillen de deuren in de sponningen", zo meent de D66-fractievoorzitter.

Lam vroeg zich af of Nederzand wel voldoende maatregelen neemt om de situatie te verbeteren. Versluijs: "Net zoals bij Boskalis in de Beuningse Plas is het laagfrequent geluid in Winssen een probleem. De oorzaak hiervan ligt vrijwel zeker bij de twee zuigers, die in de haven liggen."

Klachtafhandeling moet beter

De wethouder vertelde dat in de Beuningse Plas inmiddels de waterwielen zijn vervangen. "Het is nu de hamvraag of het laagfrequent geluid binnen de verscherpte normen blijft. Er moeten echter eerst metingen worden verricht, want de vervanging is pas recent uitgevoerd," zo sprak de wethouder.

De raadsleden waren niet te spreken over het feit niet iedereen die een klacht indient, een antwoord krijgt van de gemeente of de Omgevingsdienst ODRN. Versluijs zei dat hij met de Omgevingsdienst in gesprek gaat om te kijken hoe de afhandeling van klachten beter kan worden georganiseerd. De oplossing van klachten is vaak een langdurig proces.

Juist bij klachten moet ODRN in actie komen

De ODRN heeft de taak om elk risicovol bedrijf in de regio minimaal éénmaal per jaar te controleren. Bij de bedrijven op TPN-West, op Nijmeegs grondgebied, was enige achterstand ontstaan, aldus Versluijs. Dat gold volgens hem niet voor bedrijven op Beunings grondgebied.

David Schaftenaar (CDA) zei dat de ODRN juist vooral in actie moet komen als inwoners klachten indienen. "Als er dan wordt gereageerd en gehandhaafd, dat is mogelijk nog belangrijker dan de jaarlijkse controles. Optreden bij dergelijke incidenten is echt een taak voor de ODRN," aldus Schaftenaar.

Knelpunten bij ODRN

Wethouder Versluijs deed een oproep aan iedereen die vindt dat ie niet op de juiste wijze is behandeld door de ODRN, om aan de bel te trekken. "Dat is allemaal input om te komen tot verbeteringen."

Versluijs wijst er op dat er al langere tijd een grote werkdruk is bij de ODRN. Het lukt ze volgens hem niet om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Tegelijkertijd zijn er heel veel vergunningaanvragen, waardoor er knelpunten ontstaan, zo sprak de wethouder.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel