Afdrukken
Ankeiler: Meer en beter inzetten op duurzaamheid, betere burgerparticipatie, meer concrete actie tegen overlast en bijplussen op cultuur.

- Meer en beter inzetten op duurzaamheid, betere burgerparticipatie, meer concrete actie tegen overlast en bijplussen op cultuur. Dat zijn veelgehoorde punten die naar voren zijn gekomen tijdens het eerste stadsgesprek dat GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 maandagavond organiseerde in Brebl onder leiding van stadsverkenner Ronald Migo. De partijen onderhandelen over een coalitieakkoord en willen daar de zaken die leven onder de Nijmegenaren in meenemen. Veel Nijmegenaren kwamen er echter nog niet opdagen bij het eerste stadsgesprek, dat op 23 en 24 mei op andere locaties nog een vervolg krijgt.

Duurzaamheid: tuinieren in andermans tuin

De groep die in gesprek ging over duurzaamheid bestond voornamelijk uit mensen die zich daar al actief mee bezighouden. De ideeën waren dan ook concreet. Zo zou er in het kader van ‘milieurechtvaardigheid’ meer groen moeten komen in de 40 procent van de Nijmeegse wijken waar daar een tekort aan zou zijn. Bouwen in het groen moet juist niet gebeuren. Niet in de groene buitenrand van Nijmegen, wat juist één van de aantrekkingskrachten van de stad en de regio is, en ook niet in het Goffertpark, zoals NEC graag wil. Voor stadstuinieren moet meer ruimte komen voor iedereen die dat wil, desnoods in de tuin van een ander die zich juist niet met het onderhoud van zijn tuin wil bezighouden. Daarnaast zou Nijmegen moeten doorschakelen naar betere middelen in de energietransitie, zoals efficiëntere zonnepanelen die meer opbrengen en daarmee de nood voor zonneweides kleiner kunnen maken. Ook moet er meer aandacht komen voor de ‘voedseltransitie’ van dierlijk naar plantaardig.

Leefomgeving: overlast serieus nemen

Ook het thema veiligheid kwam duidelijk naar voren. Naast verkeersveiligheid (in het bijzonder de onveilige situatie op het Stationsplein) maken deelnemers aan het stadsgesprek zich vooral zorgen over overlast in hun leefomgeving. Voor overlastgevende jongeren moeten alternatieven geboden worden, maar handhaving en voldoende capaciteit daarvoor wordt ook belangrijk gevonden. Deelnemers die bij het Joris Ivensplein sloegen alarm over de overlast die zij ervaren op verschillende fronten maar in het bijzonder van de tippelzone, maar ook over de manier waarop de gemeente ermee omgaat volgens hen. Die zou eerder moeten optreden bij meldingen van bewoners. Hoewel het belangrijk gevonden wordt dat raadsleden benaderbaar zijn, wordt het als een slechte zaak gezien dat er vaak de tussenkomst van een raadslid nodig is voordat er echt iets gebeurt. Daarnaast kwam ook de ‘verrommeling’ van de stad naar voren: deelnemers hebben het gevoel dat het achteruitgaat met de openbare ruimte in Nijmegen. Bij wijken met een slecht imago moet er geïnvesteerd worden in het verbeteren van dat imago en het verkleinen van de scheiding tussen bevolkingsgroepen.

Participatie: burgerraad en verwachtingsmanagement

Een thema dat uitgebreid benoemd werd, is burgerparticipatie. Deelnemers vinden dat burgers onvoldoende en op een verkeerde manier betrokken worden bij besluitvorming en ontwikkelingen. Er zou niet alleen rondom verkiezingen naar burgers geluisterd moeten worden, maar juist constant. Een burgerraad zou daar een verschil in kunnen maken. Ook moet duidelijker zijn wat inwoners kunnen verwachten en juist niet moeten verwachten wanneer ze kunnen inspreken over onderwerpen. De gemeenteraad zou een rol moeten pakken in het betrekken van burgers bij onderwerpen die op de agenda van de raad staan.

Cultuur: niet alleen maar vernieuwend

Nijmegen moet volgens deelnemers aan het stadsgesprek meer investeren in cultuur, maar niet alleen maar altijd maar voor vernieuwende initiatieven willen gaan. Wat goed is, moet in stand gehouden worden. Rondom subsidie voor culturele initiatieven moet de bureaucratie verminderd worden, zodat het makkelijker wordt om subsidie te krijgen. De gemeente moet het verenigingsleven stimuleren en in het onderwijs moet ruimte zijn voor culturele ontplooiing die vaak te duur wordt gevonden als ouders hier buiten school om zelf voor moeten zorgen voor hun kinderen.

Oplossingsrichtingen

GroenLinks-fractievoorzitter Quirijn Lokker heeft ‘veel mooie dingen gehoord’ tijdens het stadsgesprek in Brebl. “Mooi dat mensen ons oplossingsrichtingen hebben meegegeven, het is goed om die mee te nemen bij de verdere onderhandelingen over het coalitieakkoord.” Wendy Grutters (Stadspartij Nijmegen) hoorde vooral veel herkenbare dingen. “Die nemen we sowieso mee in de overwegingen die we maken en hoe zwaar we zaken laten wegen. En ik durf te beloven dat we er niet alleen uitpikken wat ons uitkomt omdat het toevallig in het verkiezingsprogramma stond.” Toon van Gent (D66) schat ook de tegenspraak op de ideeën van zijn partij op waarde, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer: “Juist die tegengeluiden nemen we mee naar de fractie om ons te prikkelen in de onderhandelingen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel