Ankeiler: Twee woningen aan de Groenestraat in Wijchen moeten mogelijk voorzien gaan worden van extra geluidsisolerende maatregelen als gevolg van ontwikkeling aan de overzijde van de straat op een braakliggend perceel bij ten westen van het Hof van Hagevoort (Lambrasse in de volksmond).

- Twee woningen aan de Groenestraat in Wijchen moeten mogelijk voorzien gaan worden van extra geluidsisolerende maatregelen als gevolg van ontwikkeling aan de overzijde van de straat op een braakliggend perceel bij ten westen van het Hof van Hagevoort (Lambrasse in de volksmond). Hier wordt middels een bestemmingsplanwijziging de vrij gemaakt voor een initiatief op het gebied van horeca of leisure. Wat er precies moet gaan komen is nog onduidelijk, maar berekeningen wijzen uit dat in het slechtste geval de lokale streefwaarden op het gebied van geluidsbelasting overschreden gaan worden.

Forse stijging

De locatie betreft een stuk groen aan een kleine plas ten noorden van de Hernenseweg en ten zuiden van de oprit van de A326. Daartegenover liggen aan de Groenestraat twee woningen die door een ontsluiting die gerealiseerd zou moet worden voor verkeer en de verkeerstoename op de locatie te maken kunnen krijgen met een stijging van drie tot vier decibel aan geluidsbelasting. “Dat is een forse stijging”, zegt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). “Het past binnen de wettelijke regelgeving, maar het is hoger dan de Wijchense streefwaarden.”

Minste belastinggeld

In principe wordt in zo’n geval eerst gekeken naar alternatieve oplossingen, zoals het verlagen van het geluid of verplaatsen van de geluidsbelasting. Dat blijkt niet mogelijk te zijn. Ook geluidsarm asfalt lost niets op, omdat dat er ligt op de Hernense weg. Het plaatsen van een geluidsscherm vindt het college ook geen optie, dus moet er een besluit genomen worden om een hogere geluidsbelastingen voor de woningen in kwestie toe te staan en passende maatregelen aan te bieden. “Een geluidscherm kost tonnen, geluidsisolerende maatregelen aan woningen kosten duizenden euro’s”, zegt Gerrits. “Dus gaan we voor de optie die het minste belastinggeld kost. Dat betekent dat we als gemeente verplicht zijn maatregelen aan te bieden zoals isolatie, gevelmaatregelen, ander glas en andere afdekkingen voor ventilatieopeningen. Gaat men daar niet mee akkoord, dan accepteer men de hoge geluidswaarden in hun woning.”

Wijchen-West

Dat is overigens niet gezegd dat het ook zo ver komt. Voor het bestemmingsplan moet dit besluit nu genomen worden, maar het is nog steeds mogelijk dat blijkt wanneer het initiatief concreet wordt de geluidwaarden lager gaan uitvallen en geen maatregelen noodzakelijk zijn. Dat neemt niet weg dat de bewoners van de huizen in kwestie ook aan de andere kant met een verandering te maken gaan krijgen die impact kan hebben. Daar wordt namelijk de komende jaren de nieuwe wijk Wijchen-West gerealiseerd. “We kunnen niet garanderen dat daar geen extra geluid door ontstaat,” zegt de wethouder, “maar een woonwijk is in principe geen zware geluidsbron.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.