Lead image 1:
Lead image TXT 1: Nijmegenaren willen stadseiland Veur Lent groen houden. Foto: Gemeente Nijmegen
Lead image 2:
Lead image TXT 2: Nijmegenaren willen stadseiland Veur Lent groen houden. Foto: Gemeente Nijmegen
Ankeiler: Een meerderheid van de Nijmegenaren wil zo min mogelijk bebouwing op stadseiland Veur Lent. Dat blijkt uit de stadspeiling die begin dit jaar is gehouden.

- Een meerderheid van de Nijmegenaren wil zo min mogelijk bebouwing op stadseiland Veur Lent. Dat blijkt uit de stadspeiling die begin dit jaar is gehouden. Ze willen dat het eiland zo groen mogelijk blijft. Het tekort van zeven miljoen euro dat hierdoor ontstaat zien zij als een “investering in de toekomst”.

Het stadseiland dat is ontstaan bij het project Ruimte voor de Waal is al langere tijd een heet hangijzer in de Nijmeegse politiek en daar omheen. Aanvankelijk wilde het college hier honderd woningen bouwen, maar tegen die plannen kwam veel verzet.

Waalpark populairst

Daarop werden er begin dit jaar vier varianten vastgesteld, waarover een representatieve groep Nijmegenaren zich kon uitspreken. Een kleine 7000 willekeurige Nijmegenaren ontvingen eind februari een uitnodiging om deel te nemen en een kleine 1600 van hen stuurden de vragenlijst terug. Volgens het onderzoeksbureau is dat een gebruikelijk resultaat en is de uitkomst representatief voor heel Nijmegen.

Tachtig procent van de ondervraagden noemt de variant Waalpark aansprekend. Bij deze variant komen er geen huizen op het stadseiland en is er slechts beperkt ruimte voor recreatieve voorzieningen. Het grootste deel van de respondenten kiest hiervoor, gevolgd door de variant Dijkbuurt waarbij slechts beperkte huizenbouw mogelijk is op het stadseiland.

Nijmegenaren willen stadseiland Veur Lent groen houden - Foto: Gemeente Nijmegen

Wethouder: 'geen huizenbouw zorgt voor tekort'

De stadspeiling dient als basis voor een debat waarin de gemeenteraad uiteindelijk een variant moet kiezen. Die keuze heeft wel consequenties; bij de variant Dijkbuurt komt er drie miljoen euro minder binnen bij de gemeente en bij de variant Waalpark komt de gemeente zelfs zeven miljoen euro tekort. Wethouder Noël Vergunst: “Zonder grondverkoop voor huizenbouw komt er geen geld in het laatje, terwijl het stadseiland wel ingericht moet worden.”

Nijmegenaren willen stadseiland Veur Lent groen houden - Foto: Gemeente Nijmegen

Dat tekort wordt nog enigszins opgevangen doordat de bewoners van de nabij gelegen wijk Hoge Bongerd inmiddels akkoord zijn met de bouw van 244 huizen extra in hun omgeving. Anders zou er nog een extra tekort zijn van zes miljoen euro.

Woord aan de raad

De tekorten op de totale begroting moeten wel elders opgevangen worden, zo zegt wethouder Vergunst, dus de gemeenteraad zal daar dekking voor moeten vinden. Hij hoopt dat de raad nog voor het zomerreces een definitief besluit kan nemen over de plannen voor het stadseiland.

Zie ook: Dit zijn de vier mogelijke varianten van stadseiland Veur Lent